10 grunner til at du bør lytte til Shåfaren ved denne nyttårsfeiring.

Fra Ordetogisrael.no/
24. september 2014.

Jødisk nyttår - Råsj Hasjanáh - innledes idag onsdag kveld på den 1. Tisjrei 5775 etter Jødisk tidsregning, og er en Bibelsk hviledag i Israel. Vi hilser da hverandre med "Sjaná tåvá ometåka" som betyr: Et godt og søtt år.

Høytiden, bokstavelig talt "hodet av året," starter slik det er pålagt i 3 Mos 23:24, på den første dagen av den Jødiske måneden Tisjréi. Dette er den første måneden i den moderne Hebraiske kalenderen, men var den sjuende måned i den Bibelske kalender. Benevnelsen Råsj Hasjaná forekommer ikke i vår Bibel, men beskrives der som Yåm Hazikkarån - Påminnelsesdagen - eller Yåm Teroá - Basunlydens dag.

Råsh Hasjaná er den første av "ærefryktsdagene", nemlig ti dager med omvendelse, som er de mest alvorlige dagene i det Jødiske året. En tradisjon på denne høytid er å søke forsoning med mennesker, man har gjort noe galt mot. 10 dager etter Råsj Hasjanáh kommer Yåm Kippór (forsoningsdagen).

Råsj Hasjaná betraktes som en hviledag, 3 Mos 23:24, og den karakteriseres ved, at det blåses i en Shåfár, en trompet utformet av et bukkehorn. En av de viktigstge innslag i høytiden er, når Shåfáren blåses i Synagogen. Dette er ment å vekke lytteren fra hans eller hennes "slumring", og gjøre dem våkne overfor den kommende dommen.

Den tradisjonelle Hebraiske hilsenen på Råsj Hasjanáh er "sjaná tåvá", for "godt år", eller "sjaná tåvá ometåka" for "et godt og søtt år". En populær skikk på denne dagen er å spise epler dyppet i honning, et symbol på ønsket om et søtt nytt år.

Redaksjonen i det Messianske tidsskriftet Israel Today ønsker alle sine lesere og støttespillere og Israels folk en velsignet Råsj Hasjaná. De vil gjerne dele med deg følgende 10 tanker og bønner, når vi i dag feirer nyttår med sin spesielle fornyelse.

1 ) Shåfáren høres, når en konge blir kronet. Gud blir hyllet som konge på denne dagen. På Råsj Hasjaná blåses det spesielt i Shåfáren som en erkjennelse av den suverene og allmektige Gud i himmel og på jord. Må vi anerkjenner Ham på alle måter, slik at Han vil gjøre våre stier rette. La oss huske, at Han er herre over alle folkeslag på jorden. Han vil tilslutt få sin vilje i Jerusalem, i Israel og blant alle folkeslag i Midtøsten.

2 ) Bukkehornet varsler begynnelsen til fornyelsessesongen. Kan dette være en tid for refleksjon og reforpliktelse til vår Gud? La oss omvende oss selv og våre familier til alt, som er rett og godt i Hans øyne.

3) Torahen ble gitt på Sinai berg ledsaget av, at det ble blåst i bukkehornet. La oss være dristige og følge Guds bud, selv når det ikke er populært eller behagelig. La oss forkynne Hans sannhet modig til nasjonene.

4 ) Profetene sammenlignet sitt budskap med lyden av Shåfáren. La oss ikke miste håpet, men gjenåpne våre hjerter for muligheten til å bedre verden for oss selv og for andre.

5 ) Erobringshæren samlet seg, når det ble blåst i bukkehornet. Måtte vi være villige til å ta et modig standpunkt mot urettferdighet, løgn og korrupsjon i samfunnet. La oss huske rettighetene til de fattige og undertrykte i vår midte.

6 ) Shåfáren ble laget av bukkehornet til en drept bukk. La oss ikke gi opp å elske, når det er kostbart eller upopulært, likesom Jesus Messias ofret seg selv for oss som en gave for å rense og fornye vår ånd.

7 ) Profeten Amos spør: "Skal Shåfáren bli blåst i en by uten at folket skjelver? " Les Amos 3: 6. Herren ryster nasjonene. Bare det som ikke kan rokkes vil forbli. La oss derfor tjene Gud med ærbødighet og ærefrykt, for vår "Gud er en fortærende ild."

8 ) Profeten Zephanjah snakker om "den store Herrens dag", som en "dag med Shåfár og alarm." Les Zeph 1:14 -16. Når vi tenker på, at Guds dom kommer over hele jorden, la vår røst bli hørt, slik at sannhet og nåde kan bli hørt igjen i portene. Må vi, som støtter Israel, møte dets innbyggere med sannhet og kjærlighet.

9 ) Profeten Jesaja taler om den store Shåfár, som vil innvarsle den Messianske tidsalder. Les Jes 27: 13. La oss være tålmodig og ikke bli trette av å gjøre det gode, for det er skrevet, at «i rette tid skal vi høste, hvis vi ikke gir opp." Vær ikke bekymret for noe, for vår tid er i Herrens hender.

10 ) Det vil også bli blåst i bukkehornet ved oppstandelsen. Den Jødiske vismannen Maimonides skriver: "Det er en guddommelig befaling om, at vi må blåse i bukkehornet på Råsj Hasjaná. Dette skal fortelle oss, at vi må våkne opp av søvne og reflektere over våre gjerninger. Husk på din skaper. Vær ikke som de, som kaster bort sin tid på å søke etter verdiløse ting, noe som gir verken overskudd eller varer ved. Omvend deg og forandre karakteren din, så du forsaker dine onde veier og tanker."