Israel genopdager Shemitah i tide før blodmåner.

Fra Prophecynewswatch.com/
30. juni 2014.

Hvorfor tager så mange Kristne i USA og andre steder notits af den Israelske regerings afgørelse om at afsætte 29 millioner dollars til at tilskynde lokale landmænd til at overholde en gammel Bibelsk befaling om at lade deres marker ligge brak hvert syvende år?

De, der rundt om i Verden studerer den Bibelske profeti og de sammenfaldende begivenheder i 2014 og 2015, anser det for at være Guds hånd i arbejde.

I Anden Mosebog 23:10-11, finder du denne befaling fra Gud til Israel:
"Seks år skal du tilså din jord og høste afgrøden. Men det syvende år skal du lade den ligge brak og urørt. Så kan de fattige i dit folk få deres føde af den, og hvad de levner, kan de vilde dyr æde. På samme måde skal du gøre med din vingård og din olivenlund.”

Det moderne Israel har ikke givet denne gamle befaling megen opmærksomhed – indtil for nyligt.

Flere og flere landmænd og forbrugere udtrykker bekymring over de frugt og grøntsager, der bevidst dyrkes og høstes i det syvende år – også kendt som Shemitah, eller sabbatsåret.

Nu håber den Israelske regering og de religiøse Jødiske ledere på at kunne arbejde sammen om at genindsætte denne praksis.

Det næste Shemitah-år i den Bibelske kalender begynder den 25. september 2014 – Rosh Hashanah, det civile nytår.

Det nye Shemitah-budget går til ”Ministeriet for Religiøse Anliggender”, som agter at anvende en del af midlerne til promoverende materiale og pædagogisk bistand til landbrugere, der ønsker at overholde befalingen.

En anden lille del af budgettet vil blive brugt til en særlig ceremoni, der markerer afslutningen på Shemitah-året den 13. september 2015, eller Elul 29 i den Hebraiske kalender. Denne ceremoni vil finde sted ved Grædemuren i Jerusalem under Løvhyttefesten, også kendt som ”Feast of Tabernacles”.

Hovedparten af de bevilgede midler vil blive brugt til at støtte landbrugere, der vil lide tab i indkomsten, men som alligevel vælger at holde Shemitah, så deres marker ligger brak i lydighed mod Guds lov.

Til trods for regeringens bistand, er bekymringerne om overholdelsen af Sabbatåret komplicerede, og involverer juridiske Jødiske spørgsmål og meninger om, hvordan man bedst overholder befalingen, uden at påvirke indtægten negativt for de landmænd, der følger Sabbat-loven og dermed beskytter den skrøbelige landbrugsøkonomi. Trods alt er Shemitah ikke blevet overholdt i Israel på nogen meningsfuld måde siden Jerusalems fald i 70 e.kr.

Derudover har observante Jøder i Israel brug for vejledning om, hvordan man bedst køber fødevarer, når de ikke dyrkes på Israels jord i det år.

I den periode, hvor Kongerne regerede i Israel, bragte ulydighed mod Sabbat-lovene guddommelig straf. Ifølge II Krøn 36:20-23 skete Israels 70årige Babylonske fangenskab delvist på grund af, at Jøderne havde undladt at overholde Shemitah i 70 år.

Ifølge et supplerende element i loven frafaldes al udestående, personlig gæld mellem Jøder (5 Mos 15:1-2). For Ortodokse Jøder forbyder den Jødiske Talmud dog låneamnesti, relateret til Shemitah, undtagen når landbrugsreglerne også bliver overholdt.

Hvad betyder alt dette for ikke-Jødiske Kristne rundt om i verden med hensyn til Bibelens profeti? Mange ikke-Jøder lærte først om betydningen af Shemitah-året, da de læste den bedst sælgende Kristne bog i de seneste år, "The Harbinger," af Rabbi Jonathan Cahn, eller ved at se den dokumentariske version af den Messianske Rabbis undervisning: "Dommen i Esajas 9:10," den bedst sælgende Kristne film i 2012 og 2013.

"Skønt Shemitah blev skabt af Gud til at være en velsignelse for mennesker, så blev den en forbandelse, når den ikke blev overholdt, og når folket gik bort fra Gud," forklarer Cahn.

Både i hans bog og i hans filmarbejde afslører Cahn, at de to største finansielle katastrofer i Amerikas historie opstod i de på hinanden følgende Shemitah-år efter det Islamistiske terrorangreb på USA 9/11.

17. september 2001, seks dage efter angrebene 9/11, åbnede aktiemarkedet igen og led det største pointtab i dens historie til denne dato. Markedet faldt 700 point eller 7 procent på én dag. Som svar nedskar ”Federal Reserve” nationens rentesatser og indvarslede dermed en periode med økonomisk nedgang i USA. Den 17. september 2001 var i slutningen på Shemitah-året – Elul 29.

Syv år senere, den 29. september 2008, skulle vise sig at være endnu værre! I dagene op til denne dato så man regeringens redning af Freddie Mac og Fannie Mae, de to største låneselskaber i USA, i et forsøg på at forhindre et sammenbrud af de to.

Kort tid derefter rapporterede Lehmann Brothers, der engang betragtedes som kulminationen af financielle virksomheder, et tab på 45 procent og indgav konkursbegæring i stedet for at tage imod en regeringsredning.

Aktiemarkedet faldt 777.7 point eller 7 procent, og tilintetgjorde alle gevinster for de sidste syv år, hvilket gør det til det største endagsfald nogensinde i det Amerikanske aktiemarkeds historie.

Den 29. september 2008 faldt på Elul 20, og markerer afslutningen af Shemitah-året i Israel. Det, der fulgte, var en kollaps af USA og verdensøkonomierne. Mange spørger nu sig selv, hvad der vil ske ved afslutningen på det næste Shemitah-år – den 13. september 2015.

Men det bliver endnu mere interessant: DSen astronomiske begivenhed i 2014 og 2015, som er blevet kendt som blodmåne-tetraden – en serie på fire måneformørkelser - forekommer i Påsken og i ”Feast of Tabernacles”.

Slutningen af Shemitah-året i 2015 vil blive fejret den 28. september ved Grædemuren i Jerusalem. Samme aften vil den fjerde og sidste blodmåne forekomme, som påpeget af forfatteren Mark Biltz, der har skrevet "Blood Moons", som er inspirationen bag filmen af samme navn.

Den første blodmåne viste sig i Påsken, den 15. april 2014.

Biltz, opdageren af blodmåne-fænomenet og Pastor i El Shaddai Ministries i Tacoma, Washington, sammenbinder tidligere sjældne blodmåne-tetrader med betydelige forløb i det Jødiske folks historie – herunder udvisning af Jøderne fra Spanien, genfødslen af staten Israel og generobringen af Jerusalem under Seksdageskrigen i 1967.

Hvor vil Biltz være ved ”Feast of Tabernacles” i 2014 og 2015? Han har planer om at blive i Israel for på første hånd at se, hvad der sker.

Read: http://www.prophecynewswatch.com/2014/June30/301.html#ffEQLcOGWGQ6F24q.99