Genoplivning af det Hebraiske sprog - et mirakuløst tegn.

Fra Prophecynewswatch.com/
12. maj 2014.

Der er blevet forbundet mange mirakler med nationen Israels genfødsel. Måske er et af de mindst værdsatte genoplivningen af det Hebraiske sprog, Jødernes sprog.

Det Hebraiske sprog blev talt af det Jødiske folk fra det andet årtusinde f.Kr indtil Jerusalems fald og den efterfølgende forvisning af Israelitterne til Babylon i 587 f.Kr. De næste 1500 år talte Jøderne Aramæisk.

Hebraisk blev fortsat anvendt liturgisk, men var ikke udbredt udenfor religiøse og kulturelle institutioner. Det var sprogets brug under religiøs observans, som lod noget af sproget overleve under dets manglende brug under det meste af diasporaen.

Dette er en af grundene til det Jødiske udtryk: "Toraen har bevaret Israel mere, end Israel har bevaret Toraen."

Ifølge det Israelske Centralbureaus tal taler 9 millioner mennesker i verden Hebraisk. Næsten halvanden millioner Israelere taler ikke Hebraisk som første sprog, hvilket komplicerer deres religiøse og civile liv, siger en rapport i Israel Today.

Genoplivningen af det Hebraiske sprog begyndte i slutningen af 1800-tallet med den Zionistiske bevægelse, da Jøder fra over 80 lande begyndte at emigrere fra Europa til Palæstina.

Lederen af bevægelsen til genoplivning og genoprettelse af Hebraisk som Jødernes primære talesprog var Eliezer Ben-Yehuda, der var leksikograf og Zionist.

Ben Yehuda betragtede Hebraisk som en nødvendig bestanddel af Zionismen og et middel til at forene de forskellige Jødiske samfund, der immigrerede til Palæstina, og talte et udvalg af Europæiske sprog og Jiddisch, de fleste Europæiske Jøders talesprog før Anden Verdenskrig. Han startede en bevægelse for Jødiske forældre i 1886, og tilskyndede dem til at undervise deres børn i Hebraisk. Han tilskyndede også skoler og universiteter til at undervise klasserne i Hebraisk.

Den 29. november 1922 blev Hebraisk officielt anerkendt af Det Britiske Mandats Myndighed i Palæstina, som det officielle sprog i det Jødiske folk i Palæstina.

Moderne Hebraisk består af Bibelsk Hebraisk, 80% nyere Hebraisk og 20% nye Hebraiske ord, der er blevet skabt i de sidste 130 år. Ben Yehuda samlede den første Hebraiske ordbog over moderne Hebraisk.

I de efterfølgende år, fra det historiske 1948, da Israel blev en Jødiske stat, og fremefter gennem den usikre historie, er det Hebraiske sprog blevet opfattet som en samlende indflydelse blandt de Jøder, der er vendt tilbage til deres fædres hjemland.

At Hebraisk blev genoplivet til moderne brug, er et vidnesbyrd om, hvordan Bibelens profetier bliver opfyldt i dag.

Jeremias, en gammel Jødisk profet, skrev for 2500 år siden detaljeret i Jeremias 31:8-17, at når Jøderne vendte tilbage til deres fædres land, ville Herren give dem deres fædres sprog tilbage, og de ville bruge sproget til at velsigne Herren. (Jeremias 31:23).

En anden Jødisk profet, Zefanias, forudsagde også, at det "rene Hebraiske sprog", ville blive genoplivet i de sidste dage, når Jøderne endnu en gang boede i Israel. (Zef 3:9).

Bibelen har også forudsagt, at Israels fjender ville omringe og søge at ødelægge den genfødte nation.

For sent har Israels fjender forsøgt at bruge "det rene Hebraiske sprog" mod den Jødiske Nation.

Det Islamistiske Hamas udbygger Hebraisk-sprogede klasser i Gaza-stribens gymnasier for at hjælpe Palæstinenserne til at forstå fjenden i konflikten med Israel.

Hamas’ støtte til Hebraisk undervisning på den Israelsk-blokerede Gaza-stribe har til formål at gøre sproglige færdigheder til et nyttigt våben i striden mod den Jødiske stat.

Evnen til at forstå og tale Hebraisk ses som en strategisk fordel i den igangværende kamp mellem Hamas og Israel.

For tyve år siden kunne mange af Gazas 1,5 millioner Palæstinensere tale og forstå Hebraisk. Dette tal er i dag kun omkring 50.000, der har bevaret noget kendskab til sproget.

Omvendt ses det Hebraiske sprog som et middel til at forene Jøderne og opretholde den Jødiske arv i det stadigt tiltagende globaliserede samfund.

Sidste år annoncerede ”World Zionist Organization” sammen med Undervisningsministeriet og flere andre grupper "oprettelsen af et råd, der var viet til fremme af det Hebraiske sprog blandt diaspora-Jøderne."

Rådet blev etableret i kølvandet på en ”Pew Research”, der afslørede en stigning i blandede ægteskaber og en aftagende religiøs identitet blandt Jøderne.

Man føler, at ”det rene sprog” stadig kan forene den Jødiske befolkning, som det gjorde i den Zionistiske bevægelses tidlige dage.

Til sidst vil det Jødiske folk blive forenet under Yeshua Hamashiach, Jesus Kristus, Guds salvede. Det blev forudsagt for 2500 år siden, og afsløret af de Hebraiske profeter, som nedskrev disse løfter til vore dage.