Damaskus, Syrien og Esajas 17.

Fra Raptureforums.com/
Af Chris Schang.

En af de mest spændende endetids-profetier i Bibelen har at gøre med Esajas 17. Profetierne i Esajas 17 peger på endetidens ødelæggelse af Damaskus i Syrien. Bibelen siger, at ødelæggelsen af Damaskus vil blive så stor, at byen ikke vil være andet end en "ruinhob" efter opfyldelsen af den gamle profeti.

Det er bemærkelsesværdigt, da byen i øjeblikket er anerkendt som den by, der har været beboet i længst tid verden. Den totale ødelæggelse af Damaskus er en begivenhed, som kun den suveræne Herre kunne forudsige; men Han advarer i Esajas 17 om, at Damaskus har en skæbnedato i den nære profetiske fremtid:

Esaj 17:1:
”Et profetudsagn om Damaskus. Damaskus skal udslettes som by og blive en ruinhob.”

En anden ting, man bør lægge mærke til om Damaskus, er, at byen også er "hjem" for mange af verdens førende terroristbagmænd. Da blandt andre sådanne grupper som Hamas og Hizbollah har hjem i Damaskus, er det let at se, at et eventuelt udbrud af en vidtrækkende konflikt mellem Israel og disse terrorgrupper nemt kunne føre til ødelæggelse. Syrien har gjort mange nyere "forsvarspagter" med terroristerne samt Libanon, hvor grupperne også opererer. Syrien har truet med at "deltage" i den næste kamprunde.

Bibelprofetierne er givet til menneskeheden for at bekræfte og godkende Guds Ord. Gud forudsiger Verdensbegivenhederne før tid, således at troende fortrøstningsfuldt kan hvile i Hans Ord. Gud har forudsagt ødelæggelsen af Damaskus i Ezekiel 38-39, men vi har endnu en profeti at være på vagt overfor. Den vil demonstrere Guds ærefrygtindgydende evne til at forudsige fremtiden.

De terrorgrupper, der opererer ud fra Damaskus, opbygger våbenforråd på grænsen til Israel i forventning om endnu en krig i den nærmeste fremtid, så det kan det ikke vare længe, før profetien fra Esajas 17 bliver historie. De seneste nyhedsoverskrifter har vist, at den Syriske regering, ledet af den Syriske Præsident Bashar Assad, har flyttet de officielle statsarkiver ud af Damaskus i et forsøg på at beskytte dem mod et angreb fra Israel. Det er blevet rapporteret, at Syrien forventer en eller anden form for nukleart angreb som følge af en konflikt med Israel.

Det ikke svært at se, hvordan profetien i Esajas 17 kan blive opfyldt i den nære profetiske fremtid med de forsvarspagter, der gøres mellem Syrien og terrororganisationerne på Israels grænser. Syrien har spillet en stadig rolle som Israels fjende. Hvis Damaskus rent faktisk bliver trukket ind i en fremtidig konflikt, er det muligt, at profetien i Amos 1:3 også indikerer, at Damaskus’ tid er løbet ud.

Syrien deltog i krigene i 1948, 1967 og 1973, så det er ikke urimeligt at tro, at Damaskus endelig kan få den straf, der er forudsagt i Bibelen. Til trods for sikkerheden om Herrens Ord imod Damaskus, mener jeg, at vi alle vil gøre klogt i at bede for de uskyldige mennesker, der vil blive fanget i denne forfærdelige situation. Syriens lange historie med anti-Semitisme vil endelig føre Damaskus til den fatale skæbne fra Esajas 17.

Amos 1:3:
”Dette siger Herren: På grund af Damaskus' tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning.”

Da der konstant er uro i Mellemøsten og spændingen dagligt stiger, vil det være et godt råd, at vi alle fortsat er vægtere på murene, efterhånden som det viser sig, at denne profeti om Damaskus kan blive opfyldt snart.

Men kun tiden kan fortælle os med sikkerhed, hvornår profetien vil blive opfyldt. Derfor vil det være godt at blive ved med at holde øje med Mellemøsten, da vi hurtigt går mod slutningen af denne tidsalder.

Bibelen siger: "Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig." Luk 21:28.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Syrisk borgerkrig 'generalprøve' på Verdenskrig?