"Drawing Near" - II.

Fra bogen "Drawing Near".
Af John MacArthur.

At acceptere Guds plan.
"I tro blev den nyfødte Moses holdt skjult af sine forældre i tre måneder, fordi de så, at den lille dreng var dejlig, og de lod sig ikke skræmme af kongens befaling.” (Hebr 11:23).

Det er blevet sagt så vist: At forsøge at forbedre Guds plan er mere indbildsk end at forsøge at forbedre Mona Lisa med en fyldepen. Det, du ville gøre, var at ødelægge mesterværket.

Historien om Amram og Jokebed, forældre til Moses, handler om to mennesker, der nægtede at ødelægge mesterværket. De stolede stiltiende på Gud og gjorde alt muligt for at se Hans plan for deres søn komme til at bære frugt.

På grund af antallet og kraften i det Hebraiske folk i Egypten gjorde Farao dem til slaver og beordrede, at alle mandlige Hebræiske spædbørn skulle dø. I direkte strid med det onde edikt skjulte Moses’ forældre deres barn i tre måneder, og derefter satte de ham i en vandtæt kurv ved Nilens bred nær det sted, hvor Faraos datter badede. Man kan kun forestille sig den tro, det krævede af dem at risikere deres eget liv, såvel som livet for deres barn, at placere ham i en kurv, og indføre ham i selve husstanden hos den, der ønskede alle mandlige Hebraiske spædbørn dræbt.

Ved Guds forsyn fandt Faraos datter barnet, fik medlidenhed med ham og adopterede ham i hendes familie. Mere end det, Herren brugte Moses’ hurtigt-tænkende søster, Miriam, til at sørge for at Jokebed blev amme og plejer for sin egen søn! Det gav Moses’ familie mulighed for at undervise ham om Guds løfter til Israel, om at arve det Forjættede Land, blive en mægtig nation, og være en velsignelse for alle nationer. De hjalp med at indgyde troen på Gud i Moses, hvilket senere prægede hans liv.

Du bliver måske aldrig opfordret til at foretage den slags ofre, som Moses’ forældre gjorde, men uanset farerne, så husk, at Gud altid hædrer din lydighed.

Forslag til bøn:
Tak Gud for Hans plan for dit liv. Søg visdom og nåde til at leve i overensstemmelse hermed.

Til yderligere læsning:
Læs om Israels undertrykkelse og Moses’ fødsel i 2 Mos 1:1-2:10.