Hitler og Darwin.Fra Bibelsk Tro
Nr. 3 - 2006.
Av Vidar Frustøl.“La meg kontrollere lærebøkene og jeg vil kontrollere nasjonen.” Adolf Hitler.

Nasismens ideologi.
Du som leser dette, er kanskje elev på skolen eller student som tar en høyere utdannelse. Hva tror du? Et merkelig spørsmål, ikke sant? Men tenk gjennom alt du har lært av dine foreldre, i møte med andre mennesker, i familiesammenhenger, gjennom media, i kirken du hører til og i skolen. Alt du lærer, avgjør hva du tror.

Det du tror, avgjør hvordan du tenker. Det du tenker, avgjør hvordan du oppfører deg. Hvordan du oppfører deg, avgjør hvordan et samfunn blir. Dette visste Hitler. Derfor var det viktig for ham å kontrollere skolen.

Nasismens ideologi ble flettet inn i alle fag gjennom hele skolesystemet. Barn tror på de voksne og det læreren sier. Resultatet vet du altfor godt. Nesten hele det tyske samfunnet støttet raselæren. De trodde faktisk det var rett og godt å drepe jøder!

Hitler trodde at den ariske rasen var overlegen. Ariere var blonde, høye og blåøyde mennesker fra nord. Deretter kom slaviske folkeslag, orientalske folkeslag, sorte afrikanere og til slutt jøder. Jødene var nærmest å regne for aper! Han drepte jødene fordi han trodde han satte opp farten på utviklingen. Hadde Hitler lykkes med å drepe jødene, ville han fortsatt med mørkhudede afrikanere.

I dag er det heldigvis annerledes. Eller er det det? Hva tror du hadde skjedd dersom du hadde hengt opp en plakat av Hitler i klasserommet ditt? Sannsynligvis hadde du blitt sendt til rektor og foreldrene dine blitt innkalt til samtale med en forskrekket klasseforstander. Slike holdninger blir ikke akseptert i dagens samfunn. Og godt er det.

Evolusjonslæren.
Men hva om du hadde hengt opp et bilde av Charles Darwin, mannen som gjorde evolusjonslæren populær? Antagelig hadde du fått et klapp på skulderen fordi du viser faglig interesse.

Darwins lære gjennomsyrer skolens pensum og viten-skapen i dag. Dette er egentlig ganske absurd, fordi nasismen bygde direkte på raselæren til Darwin og hans utviklingslære.

Har du tenkt over det? Evolusjonsteorien utelukker at Gud skapte verden og mennesket i hans bilde. Mennesket er et dyr som gjennom millioner av år har utviklet seg fra primitive celler – fisk – til landdyr – til aper og – til slutt til mennesker.

Mennesket består av forskjellige raser som har kommet på forskjellige nivå i utviklingen. Noen raser har kommet langt, andre ikke. Darwin mente selv at afrikanere nesten ikke var for menneske å regne! Han var en rasist. “A married man is a poor slave, worse than a Negro” har han uttalt. (Charles Darwin i The Autobiography of Charles Darwin s 234.)

Charles Darwin var også en rassist som mente at mennesket er et dyr bestående av høyere og lavere utviklede raser. Merkelig nok er han en populær mann innen vitenskap og skoleinstitusjoner.

Skolens innhold.
I dag kontrollerer humanistene og ateistene hva som skal være skolens innhold. De ønsker å fjerne alt av Bibelens sannheter.

Bibelen sier at vi er skapt av Gud og er dyrebare i hans øyne. I Guds øyne er vi alle like, og vi er alle hans barn.

“Har vi ikke alle én far? Har ikke én Gud skapt oss? Hvorfor er vi da troløse mot hverandre…?” Mal 2,10.

“Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike…” Apgj. 17,26.

Resultatet av evolusjonslæren er at vi regnes som dyr. Vi har ingen verdi. Det finnes ingen absolutte sannheter. Det finnes ingen Gud.

(Fra “Ordet og Israel”.)