Islam i Verden.

Fra Kommentar-avisa.no/
Den 24. januar 2011.
Av Lars-Arne Høgetveit.

Reprise.

Det er ikke sjeldent at en får høre, at Kristendommen har stått for like mye vold historisk som Islam. Og dette hører en også fra noen, som kaller seg Kristne. For å svare på en slik påstand må en først definere det første begrepet ”Kristendom”.

Kristendom er basert på Bibelens selvvitnesbyrd om Den treenige Gud, som sendte Sin enbårne Sønn til verden for å dø for hvert enkelt menneskes synd for så å oppstå fra det døde igjen, til seier.

Definerer man så inn for eksempel Katolisismen som Kristendom – slik svært mange gjør - blir det helt feil, for Katolisismen tilber bl.a. mennesker, for eksempel Maria, og de tror på skjærsilden, hvilket er vranglære. Dette er altså ikke Bibelens selvvitnesbyrd. Dermed er de overgrep gjort av den Katolske kirke, som lå inndefinert i den innledende påstand utdefinert fra ”Kristendommen”, og dermed svekkes påstanden kraftig.

Og for å gjøre historien kort – så er vi alle mennesker med våre svakheter – men vold og negative ødeleggelser kan ikke tillegges ansvar hos Gud, når den er utført av mennesker, inspirert av den Onde selv. Da kan selvsagt ikke det lastes Gud og Kristendommen. Og slik må vi fortsette å konkretisere og definere påstand etter påstand – påstander, som ofte baserer seg på et vrengebilde av Sannheten.

Da blir det langt mer alvorlig for Islam, som oppsto ca. medio 650 etter Kristus. I følge en artikkel av Nicolai Sennels startet det hele med Allahs egen profet, Muhammed, som på blodig vis inntok Medina. Ifølge Hadith'erne hugget Muhammed i den forbindelse personlig hodene av mellom 600-900 Jøder på en dag. Han startet 73 kriger og massakre på omkringliggende landsbyer.

Sennels skriver videre: Islam har siden spredt seg til 52 land, og nesten alltid ved bruk av vold. I Encyclopedia Brittanica, et av Verdens mest kjente leksikon, står der, at Muslimer drepte 80 million Indere i perioden 1000-1525.

Når det gjelder slavehandel så deltok Muslimske Arabere i stor stil og tok mellom 11 og 18 millioner (avhengig av hvilken forsker en spør) Afrikanske slaver i perioden 650 til 1900. Så kommer flere tunge angrep fra det Muslimske Ottomanske riket på Europa for eksempel i Wien i 1683. Det var kritiske punkt i Europeisk historie, der Europa kunne blitt lagt under Islams åk.

Så kan en ta en titt på hjemmesiden http://www.thereligionofpeace.com/ (se nederst på siden), som har spesialisert seg i å registrere og dokumentere angrep, utført av Muslimer Verden over. De har inntil videre dokumentert 16.630 større og mindre terrorangrep, siden Muslimer fløy to fly inn i World Trade Center 11. september i 2001.

Den religion, som i dag har fått fotfeste i Europa, har en lang og blodig historie bak seg, og det er således ikke dekning for at Islam er på linje med kristendommen når det gjelder vold og terror.

Følgende viser, hvor naive Vestlige ledere til tider har vært, og at noen - for eksempel Blair - nå er i ferd med å våkne: I Vårt Land nett 06.09.2010 kan en lese følgende fra et TV intervju i ABC News, hvor Tony Blair sier at ”Islam går dypere enn, vi tror og, sammenligner det med ”revolusjonær Kommunisme” og sier videre: ”– Radikal Islam er den religiøse eller kulturelle utgaven av det. Røttene er dype og forgreiningene mange, og dens fortellinger om Islam strekker seg langt utover det, vi tror, sa Blair.

Han ga uttrykk for, at vanlige Muslimer, som tar avstand fra ekstremisme, kjøper en del av retorikken til de mer ytterliggående. I intervjuet vedgikk også den tidligere statsministeren, at han ikke forsto ”fenomenet”, da terrorangrepene i USA skjedde i 2001, og rundt 3.000 mennesker ble drept.

– Hvis disse menneskene kunne drept 30.000 eller 300.000, så ville de gjort det.” Han har nylig gitt ut sin biografi ”A Journey”. (Uth av red.)

Vesten har de senere årene leflet mye med den Arabiske ideologi, som er nedfelt i Koranen. I boken ”Islam og terrorisme” (ISBN 82-7199-215-5) av dr. Mark Gabriel, tidligere professor i Islamsk historie ved Araberverdenens mest prestisjetunge universitet i Egypt, skriver interessante ting. Han er selv Araber og var Muslim, men konverterte til troen på Jesus, etter å ha blitt prøvd avlivet med pistol av sin egen far etter konverteringen.

Men, han skriver i sin bok: ”Ordet Islam betyr ”underkastelse”. Ordet Muslim betyr en, som underkaster seg Allah.”

Videre skriver han ”Jeg kan forsikre, at disse menneskene (altså Muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater, som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.”

Så startet vi opp med påstanden om ”at Kristendommen har stått for like mye vold historisk som Islam”, for å ende med disse uttalelser fra Blair og Gabriel. Da gjenstår det bare å ønske, at også Muslimer skal få høre om Jesus Kristus og få komme til Han med sine synder for tilgivelse og omvendelse!

Og at mange naive Nordmenn snart skal skjønne, at vår Vestlige kulturarv har sitt opphav i Bibelens land, Israel, og derfor hater Islam Israel og Jødene. Så enkelt er det.