Hvad sker der med denne Verden?

Fra Christianpost.com/
1. april 2014.

Præcis det, Jesus sagde, der ville ske.
Jeg hører ret ofte nogen sige i fortvivlelse: "Hvad sker der med denne verden?" Denne form for kommentar kommer normalt som svar på en dommedagsrapport af en slags. Du kender den slags, jeg taler om...

1. Statistikkerne viser, at børn er mere seksualiserede nu end nogensinde før, og at 70% af børnene vil have fået seksuel erfaring, før de tager eksamen i gymnasiet!

2. En ny rapport siger, at 45% af Amerikanerne tror, at Gud mere end noget andet ønske, at de skal være glade!

3. En rapport fra en meningsmåling for Pew viser, at kirkegangen er på sit laveste i tyve år!

4. Undersøgelser viser nu, at den nuværende Præsidents administration er den mest anti-Kristne administration i den moderne æra!

Når vi hører disse former for rapporter og statistikker, kan vor mavefornemmelse få os til at vride hænder i fortvivlelse, panik og afsky. Vi er chokerede over de unges opførsel i dag. Vi er chokerede over niveauet for umoral på universiteterne. Chokerede over menneskers ligegyldighed overfor åndelige ting. Chokerede over stigningen i homoseksuelle ægteskaber. Chokerede over de sjofelheder, der bliver produceret af Hollywood. Chokerede over stigningen af seksuel promiskuitet i vor kultur. Hvad sker der i denne Verden?

Hvad i alverden skete der med de gode gamle dage, da man kunne efterlade sin bil ulåst uden frygt for at få sit stereoanlæg stjålet? Hvad i alverden skete der med de dage, hvor børnene faktisk respekterede autoriteterne? Hvad skete der med de gode gamle dage, da unge mænd og kvinder faktisk behandlede hinanden med høflighed, i stedet for at forsøge at komme til at sove med hinanden?

Jeg vil vove at påstå, at mange konservative TV- og radioshows, samt blogge og podcasts, sikrer denne holdning: "Hvad sker der med denne Verden?" Det er ikke ualmindeligt for radioværter at bruge tre timer på at beklage forfaldet af Verdens moral.

Men vi bør ikke blive chokeret eller bestyrtet. Verden er på vej til præcis det, Jesus sagde, der ville komme, og det giver os rent faktisk masser af håb.

EN GUDLØS VERDEN
Den enkle virkelighed er, at vi lever i en gudløs Verden. Selvfølgelig mener jeg ikke, at der ikke er en Gud, eller at den sande og levende Gud ikke er aktiv i vor Verden. Jeg mener, at personernes naturlige tilstand er ugudelighed, gudløshed og ondskab. Det har altid været sådan, og det vil altid være på den måde.

I første Mosebog 6:5 så Gud ned på Jorden og blev bedrøvet over det, Han så:
"Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt."

Gud sendte Syndfloden over Jorden, fordi menneskets ugudelighed var stor. Enhver hensigt, ethvert ønske, enhver tanke var tilbøjelighed til det onde. Det lyder ikke så forskelligt fra i dag, gør det?

I ApG 17:16 står der: "Mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder."

Da Paulus gik gennem byen Athen, blev han helt klar over, at byen var aldeles pakket med falske guder. Athen var ikke en moralsk, retskaffen, dydig by. Den var en by fuld af afgudsdyrkelse. Når vi ser ondskaben og ugudeligheden i Verden, bør vi ikke vride hænder i fortvivlelse, og blive chokerede eller overraskede. Ondskab og ugudelighed er ikke unormalt. Det er normen.

Det onde, vi ser i Verden, er ikke et nyt fænomen. Tingene er ikke pludselig kommet ud af kontrol i de sidste halvtreds år. Ondskab har været den normale praksis, siden Kain slog Abel ihjel.

Men hvorfor giver dette os håb?

DET BLIVER VÆRRE
Tingene kommer til at blive værre. Før Jesus vender tilbage, vil ondskaben og ugudeligheden tiltage i Verden. Jesus sagde om de sidste dage: ”Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste.” (Matt 24:12)

Lovløsheden, ugudeligheden og gudløsheden vil ikke tage af, den vil øge. I virkeligheden vil den øge i en sådan grad, at mange Kristne vil finde, at deres kærlighed til Kristus er blevet kold. Det er en alvorlig og intens lovløshed. I modsætning til det, Beatles proklamerede, bliver det ikke bedre dag for dag. Det bliver værre.

I 2 Thessalonikerbrevet 2:9-11 talte Paulus om "lovløshedens menneske". Fremkomsten af den lovløse er Satans værk med al magt, falske tegn og undere samt al ondt bedrag af dem, der fortabes, fordi de nægtede at elske Sandheden og blive frelst.

På et tidspunkt vil "lovløshedens menneske" komme, og han vil komme med magt, samt falske tegn og undere. Han vil være så imponerende, så stærk, at mange ikke-troende vil blive bedraget af ham. Ugudeligheden, støttet og sikret af den lovløse, vil blive kolossal og kvalmende. Det er allerede slemt, og det vil blive værre. Men vrid ikke hænder i fortvivlelse. Der er godt nyt.

FORTVIVL IKKE
Den gode nyhed er, at trods den ugudelighed, som fylder Verden, vil Evangeliet om Jesus Kristus fortsat frelse syndere! Det onde er stærkt, men Jesus er stærkere! Satan lusker omkring som en brølende løve, men Jesus er den store løvemorder.

Jesus opmuntrede Peter med, at Kirken ikke skulle overvindes, og endda ville modstå selve Helvede. ”Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.” (Matt 16:18)

Jesus beskæftiger sig ikke med den seneste rapport fra Barna, Kirkevækst-undersøgelser eller tilstanden i Hollywood. Han vil bygge sin Kirke, og der er absolut intet, der kan stoppe Ham. Selv da Jesus talte om lovløsheden, lovede Han, at Evangeliet ville blive forkyndt for alle nationer: ”Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.” (Matt 24:14)

Og når det store, onde, lovløshedens menneske viser sig, vil Jesus også tage sig af ham. ”Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.” (2 Thess 2:8)

Når Jesus vender tilbage, vil Han helt reducere lovløshedens menneske. Farvel, lovløse menneske! Jesus er kommet!

MIST IKKE HÅBET
Skal vi bekymre os om stigende umoral i skoler, på TV og i politik? Helt sikkert. Hvor det er relevant, bør vi stå for retfærdighed. Og selvfølgelig bør vi pålægge vore børn at tænke Bibelsk om den synd, de vil møde.

Men hvis vi konstant er oprørte, væmmes, er modløse eller paniske, så har vi ikke begrebet Bibelens dystre beskrivelse af Verden, og vi tror ikke fuldt ud på den Konge, som vil sejre og regere.

Ja, det er slemt, og det vil blive værre. Men Evangeliet vil fortsætte med at triumfere, Jesus forbliver på tronen, og vil til slut befri Verden for al ondskab.