Støtten til Israel.

Fra Facebook.
Av Dag Øyvind Juliussen.
Via Olav Skeie.
25. Marts 2014.

Det er gode grunner til å stå solidarisk med Israel. Grunnleggende handler konflikten omkring Israel om landets eksistens. Israels kamp er en kamp for å overleve. Den gjenfødte nasjonen og det Jødiske folkets historie innebærer en lang beretning om trusler om krig, forfølgelse og utslettelse. Så også i dag.

Å støtte Israel i dag innebærer motstand mot despotisk krefter som vil ødelegge Israel. Israels kamp kjempes på mange arenaer, både på bakken i Midtøsten, men også langt ut over landets grenser. Israel trues med boikott, sanksjoner og fordømmelser i det internasjonale samfunnet mer enn noe annet land i verden.

I 2010 ble Somalia det landet som ble nest mest fordømt i FNs Menneskerettighetsråd med 7 resolusjoner, Israel ble mest fordømt med 36 resolusjoner. Israel ble altså 5 ganger mer fordømt enn land nr 2 i verden. Lignende statistikk gjaldt i 2011. I 2012 tronet Israel på «toppen» sammen med Syria.

Som en oase av demokrati med ytringsfrihet og trosfrihet befinner Israel seg midt i en ørken av forskjellige undertrykkende regimer. Således skulle vår støtte til nasjonen være selvfølgelig, men slik er det ikke. Tvert imot gis det næring til konflikten med moralsk støtte til despotiske krefter i Midtøsten. Regimer man ellers ikke ville tatt i med ildtang.

Det Norske samfunnet har i en særlig grad vært rammet av medier som har kringkastet en ubalansert og uetterrettelig nyhetsdekning fra regionen. De mest kritiske røstene har fått mest taletid og eksponering. Norge har behov for folkeopplysning om Israel og Midtøsten-konflikten, etter flere tiår med det som oppleves som propaganda mot Israel.

Gjennom et 25 år langt engasjement og etter 17 år som ansatt ved ICEJ har jeg i debatter aldri opplevde behovet for å pynte på sannheten omkring Israel. Korrekt informasjon om Israel står godt på egne bein. De Jødiske, Arabiske, Drusiske, Muslimske, Kristne statsborgerne i Israel har levekår, innbyggerne i de Arabiske nabolandene i dag bare kan drømme om.

Det er viktig at alle gode borgere, Kristne som ikke Kristne, er med og bringer etterrettelig kunnskap og informasjon om Israel til det offentlige rom. Dette vil påvirke opinionen i landet og dermed også vor nasjons politikk ovenfor Israel. Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem har bidratt på flere områder i denne sfæren gjennom mange år. Vi gleder oss over signaler som peker på en positiv utvikling i Norske medier. Enda viktigere enn politisk opinion er likevel menighetens ståsted og forståelse.

ICEJs kall og mandat er forankret i Guds Ord, Jesaja 40:1 «Trøst, ja trøst mitt folk». Vi er en utstrakt hånd av trøst, omsorg og solidaritet til nasjonen Israel fra Kristne over hele verden. Ut ifra et Guds rike perspektiv er det viktigere hva menigheten mener, enn hva politikerne sier. Det er menigheten som er Kristi kropp og sannhetens støtte og grunnvoll.

Kristenhetens behandling av Jødene gjennom historien er det mørkeste kapitlet i vår kirkehistorie. I dag pågår det et paradigmeskifte når det gjelder forholdet mellom menigheten og det Jødiske folk med nasjonen Israel. Dette er å betrakte som et nytt kapittel i Kirkehistorien. La oss stå sammen i bønn og arbeid med det mål at Israel i lys av Guds Ord blir tatt inn i menighetens daglige virke på samme måte som andre viktige oppgaver i Guds Rike. Israel har vært et hovedredskap for Gud for å bringe frelse og evig liv til en menneskehet på vei til evig fortapelse.

Dersom vi skulle oppleve medier og politikere med støtte til Israel, vil vi glede oss stort. Det ville totalt sett likevel være et tap, dersom ikke menigheten og Kristenheten får del i åpenbaringen i Guds Ord om Israel og det Jødiske folk