Hvad er Purim?

Fra Infoplease.com/

Purim (begynder ved solnedgang de forudgående datoer) 2011: 19. marts; 2012: 8. marts; 2013: 23. feb; 2014: 15. marts; 2015: 5. marts.


Fejring af Jødernes udfrielse
Ved Purim - den festlige højtid - fejres Jødernes redning fra den ugudelige Haman under Dronning Esthers ledelse samt ved hendes fætter, Mordecais, hjælp. Purim finder sted på den fjortende dag i Adar, den tolvte måned i den Jødiske kalender. (I tilfælde af skudår, finder Purim sted i den 13 måned i Adar II, mens en mindre højtid, Purim Katan, finder sted i Adar I.) Den falder normalt i marts, men i 2013 begynder Purim dog ved solnedgang den 23. februar.

Purims karneval-lignende atmosfære, hvor man er iført kostumer og bringer mad-gaver fra dør til dør, fører undertiden til, at den omtales af ikke-Jøder som den "Jødiske Mardi Gras" eller den "Jødiske Halloween".

Esthers Bog
Fortællingen om Purim findes i den Bibelske bog, Esthers Bog, ofte omtalt som "Megillah." Dette læses offentligt i synagogerne to gange i Purim: Når højtiden begynder ved skumring, og den følgende morgen. Når navnet på Haman læses, tramper folk med fødderne, hvisler, buher eller ryster på hovedet af spektakelmageren for at udslette hans navn.

Kongens selskab
Historien foregår i det Persiske imperium, som udvidedes til 127 provinser. I det tredje år af sin regeringstid holdt Kong Ahasverus et overdådigt selskab, hvor han hidkaldte sin kone, dronning Vashti, til at vise sin skønhed. Da Vashti nægtede at adlyde hans kommando, fik han hende dræbt for lydighedsnægtelse.

Da Ahasverus fortrød denne beslutning, efter han var blevet ædru, begyndte han at søge efter en ny dronning i hele kongeriget, idet han føjede et medlem til sit harem hver nat. Men han fandt ikke en passende erstatning, før Esther — en smuk Jødisk pige — blev bragt til ham. Han faldt for hende og gjorde hende til den nye dronning. Hun havde ikke ønsket at være en del af afsøgningen, og ville ikke fortælle ham noget om sin baggrund.

Hamans ophøjelse
Haman blev snart efter dette den ledende rådgiver hos Ahasverus. Han følte sig udfordret af Mordecai, en Jøde, som nægtede at bøje sig for ham (og som, ukendt for ham eller kongen, var Esthers fætter). Han fik tilladelse fra kongen til at udsende et dekret til hele kongeriget og kræve, at alle Jøder blev udslettet den 13. Adar. Han valgte denne dato ved hjælp af lodtrækning, og han håbede, den ville vise sig at være lovende. (Det Persiske ord for lodtrækning var pur og Purim har fået sit navn fra denne begivenhed)

Mordecai sendte nogle ord til Esther om dette dekret, og opfordrede hende til at gå i forbøn hos kongen. Dette var et risikabelt træk for Esther. Det var forbudt at se kongen uden første at blive tilkaldt, og han havde jo dræbt sin tidligere kone for ikke adlyde hans ordre. Alligevel accepterede hun, at hun måtte gå i aktion. Hun opfordrede til en tre-dages faste blandt Jøderne i byen, hvorefter hun gik for at se kongen. Hun fandt yndest i kongens øjne, og han tilbød at give hende hvad som helst, hun ønskede.

Bekendtgørelsen er væltet
Efter, at et par underordnede sammensværgelser, der involverede Mordecai og Haman, var faldet på plads, underrettede Esther kongen om, at Haman faktisk pønsede på at dræbe hende og alle hendes folk. Den opbragte konge beordrede Haman hængt og Mordecai indsat i hans sted. Skønt det oprindelige dekret ikke kunne ophæves, kunne Mordecai sende et nyt dekret ud, som opfordrede Jøderne til at forsvare sig og dræbe deres fjender. Det gjorde de, og de fordrev al modstand den 13. Adar, og fejrede det den 14. Denne fest den 14. bliver nu overholdt hvert år, på Purim.

I hovedstaden, Shushan (Susa), fik Jøderne givet en anden dag til fordrivelse af deres fjender - den 14. De festede derefter den 15. Ved mindefesten i Shushan og i de byer, der var omgivet af mure på Joshua’s tid, fejres Purim den 14. Adar. Denne dato er normalt kendt som "Shushan Purim." I praksis gælder dette nu for Jerusalem.

Overholdelse
Den traditionelle overholdelse af Purim omfatter offentlige oplæsninger af Esthers Bog, at feste, almisser til de fattige og fødevare-gaver blandt venner. Den er også unik blandt Jødiske helligdage, da de voksne opfordres til at drikke, indtil de ikke kan fortæller forskellen mellem sætningerne "forbandet være Haman" og "velsignet være Mordecai." Andre populære aktiviteter omfatter at arrangere komiske optrin, udlægge Torahen på en humoristiske måde, iføre sig kostumer, holde skønhedskonkurrencer og gå i optog.

Den generelt bagvendte ånd i Purim bliver tillagt både de glædelige fejringer af lejligheden og en hentydning til, hvordan dekretet mod Jøderne pludselig blev omstødt, og deres ståsted i kongeriget gik fra udstødte til privilegerede. Som med mange helligdage har Purim sine egne fødevarer: Hamantaschen - bogstaveligt: "Hamans lommer." Disse trekantede cookies siges at ligne Haman's trekantede hat. De indeholder traditionelt birkes eller sveskefyld, men andet frugtfyld er også populært. (Jeg er selv fan af kirsebær)

Esther’s Faste
Før Purim kommer en mindre faste, Esther’s Faste, hvor man mindes den tredages faste, der gik forud for miraklet med Hamans undergang. Dette bliver normalt efterlevet fra daggry til solnedgang umiddelbart før Purim. Men hvis det er i strid med overholdelsen af Sabbatten, flyttes det til den forudgående torsdag.

Read more: What is Purim? — Infoplease.com http://www.infoplease.com/spot/purim1.html#ixzz2LWbUVpGc