Armaggedon - del III af III.

Fra Discoverrevelation.com/
(Som pdf-fil til udskrift her)

Armageddon - del I af III.
Armageddon - del II af III.

Kristi genkomst
 - Dette er det mest dramatiske øjeblik i verdenshistorien! Efter at have vundet fire på hinanden følgende slag, vil Kristus sætte sine fødder på Oliebjerget.

"Se, der kommer en dag, Herrens dag, da byttet, de har røvet hos dig, fordeles. Da samler jeg alle folkeslag til krig imod Jerusalem; byen bliver indtaget, husene udplyndret, kvinderne voldtaget. Halvdelen af byen må gå i landflygtighed, men resten af folket skal ikke udryddes fra byen. Herren vil rykke ud til angreb på disse folkeslag, som når han angriber på kampens dag. På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem.

Oliebjerget skal spaltes i to dele fra øst til vest, så der dannes en meget stor dal. Den ene halvdel af bjerget skal rykke mod nord, den anden mod syd, og I skal flygte ind i min bjergdal – dalen når indtil Asal – ja, flygte, som I flygtede for jordskælvet, dengang Uzzija var konge i Juda. Da kommer Herren min Gud og alle de hellige med ham.” (Zak 14:1-4).

Når Kristus fortærer alle foran Ham ved jordskælv, lyn, og sværdet fra Hans mund, vil ikke blot det Hellige Land blive ødelagt, men hele landet vil bogstaveligt talt blive badet i blodet fra dem, som Gud hader, modstanderne af Kristi folk. Det er svært at forestille sig horder af tropper fra hele verden, der vil modsætte sig Kristus. Hvem kan forestille sig en tid, hvor blodet fra dræbte mennesker vil flyde så langt oppe som hestenes bidsler over et tusind og seks hundrede stadier? Det er ca. længden af hele Palæstina!

Naturligvis har mange skeptikere og de, der ikke tager Johannes’ Åbenbaring bogstaveligt, svært ved at tro, at så meget blod kan blive udgydt. Et punkt, man skal holde sig for øje, er, at en del af ødelæggelsen af tropperne omkring Jerusalem vil omfatte et haglvejr.

"Blytung hagl faldt ned fra himlen over menneskene, og menneskene forbandede Gud for haglplagen; for den plage er umådelig stor.” (Åb. 16:21).

Isstykker i millionvis, der vejer over hundrede pund hver, vil falde på jorden, smelte i den brændende hede i Palæstina og blande sig med blodet af de dræbte, indtil Palæstina bogstaveligt talt vil blive badet i en blodig væske, der næsten er for forfærdelig at beskrive. Hvilken pris, mennesker må betale for at afvise Kristus!

Når Jesus vender tilbage til vor Jord, vil hans fødder berøre Oliebjerget, og Bjerget vil blive delt i to. Geologiske rapporter indikerer, at der er en fejl under Bjerget. Berøringen af Herrens fødder på Jorden vil medføre, at denne fejl vil spalte bjerget, så der dannes en stor dal - endnu en kraftfuld annonceringen af Hans komme. Men hvad med Hans "kamp mod disse nationer"? Apostelen Johannes giver dramatiske detaljer om den eneste fremtidige begivenhed af sin art i Åb 19:11-21.

”Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sanddru, og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som luende ild, på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender undtagen han selv. Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende rene linnedklæder. Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den Almægtiges harmes og vredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre.

Og jeg så en engel stå i solen. Den råbte med høj røst til alle de fugle, der flyver midt oppe under himlen: »Kom, saml jer til Guds store måltid for at æde kød af konger og kød af feltherrer og kød af stormænd og kød af heste og deres ryttere og kød af alle frie og trælle, store og små.«

Og jeg så dyret og jordens konger og deres hære samlet for at føre krig mod ham, der rider på hesten, og mod hans hær. Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl. De øvrige blev dræbt med det sværd, der stod ud af rytterens mund, og alle fuglene åd sig mætte i deres kød.”

Flere Bibelpassager tyder på, at "slaget på Gud den Almægtiges store dag " (Åb 16:14) faktisk består af mindst fire "felttog" og breder sig over næsten hele Palæstina:

1. Herren går først til Edom for at redde Israel fra Antikrists hånd. Her besudles Hans tøj med blodet af Hans fjender (Esaj 63:1-6)

2. Herren går derefter til Megiddodalen, hvor Han besejrer mange af hærene i verden (Åb 16:12-16)

3. Dernæst besejrer Herren de fleste af resten af Verdens onde kræfter i Josafats Dal (Joel 4:1-2, 9-17; Åb 14:14-20)

4. Til slut vil Herren komme til Jerusalem for at besejre Antikrists avantgarde, som vil forsøge at udslette Den hellige By (Zak 12:1-9; Åb16:17-21).

På den store dag for Hans genkomst, vil Kristus besejre alle sine fjender, fange Antikrist og den falske profet levende og kaste dem i ildsøen, hvor de skal pines dag og nat for evigt. (Åb. 20:1-3)