Mother Teresa: "Helgenen", der forgudede lidelser og smerter.

Fra Ivarfjeld.com/
4. marts 2013.

En undersøgelse, foretaget af Canadiske forskere, har kaldt Mother Teresa "alt andet end en helgen", men derimod en skabning med en organiseret og effektiv mediekampagne.

Mother Teresa var generøs med sine bønner, men nærig med sine fonds-millioner til menneskehedens lidelser.

Den kontroversielle undersøgelse, der offentliggøres i denne måned i tidsskriftet for studier i religionsvidenskab,”Religieuses”, siger, at Teresa - kendt over hele verden som apostel for de døende og undertrykte – faktisk følte, at det var smukt at se de fattige lide.

Ifølge undersøgelsen, overså Vatikanet den afgørende menneskelige side af Teresa - hendes tvivlsomme måde at pleje de syge på ved at forherlige deres lidelser i stedet for at lindre dem.

I stedet for fortsatte Vatikanet med hendes saligkåring efterfulgt af kanonisering "for at puste nyt liv i kirken og inspirere de troende - især i en tid, hvor kirkerne er tomme, og den Romerske myndighed er i tilbagegang".

Forskerne, Serge Larivee og Genevieve Chenard fra en afdeling for undervisning i psykoser ved ”University of Montreal”, og Carole Senechal fra ”University of Ottawa’s” uddannelsesfakultet, analyserede de offentliggjorte skrifter om Mother Teresa og konkluderede, at hendes hellige image, "som ikke lever op til analyse af fakta, var konstrueret, og at hendes saligkåring var organiseret af en effektiv mediekampagne ".

Ifølge Larivee afslører fakta Teresa-myten.

Han siger, at Vatikanet ikke, før der blev truffet beslutning om Teresas saligkåring, tog hensyn til "hendes temmelig tvivlsom måde at pleje de syge på, hendes tvivlsomme politiske kontakter, hendes mistænkelige forvaltning af de enorme summer, hun fik, og hendes alt for dogmatiske holdninger vedrørende ... abort, prævention, og skilsmisse."

På tidspunktet for hendes død havde Teresa 517 missioner eller "hjem for døende", som beskrevet af læger, der besøgte flere af disse virksomheder i Kolkata.

De glædede sig over de fattige og syge i mere end 100 lande. To tredjedele af de mennesker, der kom til disse missioner, håbede at finde en læge, der kunne behandle dem, mens den sidste tredjedel lå døende uden at modtage passende pleje.

Source: The Times of India

Kommentar:
Den Katolske religion er ikke ligesom alle andre religioner. Katolicismen hævder at kende "Kristus" , og har blandet hedenskab med Kristendom.

Den Romersk-Katolske religion repræsenterer falsk Kristendom. Mother Teresa var en tragedie på jorden ligesom hundredrede million af andre Katolikker.

Nonnen, der arbejdede i Kolkata i Indien, vildledte folk, og vejledte dem til helvedes porte. Ikke blot elskede hun lidelser, og var en afstumpet afgudsdyrker; hun pralede også med at fortælle en døende Hindu-præst, at han skulle være tro mod hans Hinduistiske guder.

2 Peter 2:1:
”Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv.”

Må alle de, der hævder, at den Romersk-Katolske religion er en del af den Kristne familie, være evigt fordømte.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kristeligt Dagblad skriver: Rapport: Moder Teresas godhed er en myte