Top ti anti-Israelske løgne.

Fra Simon Wiesenthal Center
Download the brochure here.

Løgn 1: Skyld på grund af Holocaust, skabte Israel. Hvorfor skal Palæstinenserne betale prisen?
Tre tusinde år før Holocaust – endda før der var et Romerrige - gik Israels konger og profeter på gaderne i Jerusalem. Hele verden ved, at Esajas ikke udtalte sine profetier i Portugal, eller Jeremias sine begrædelser i Frankrig.

Hædret af sit folk, er Jerusalem nævnt i De Hebraiske Skrifter 600 gange - men ikke en eneste gang i Koranen.

Igennem hele sit 2.000-årige eksil var der fortsat Jødisk tilstedeværelse i Det Hellige Land, og den moderne genfødsel af Israel begyndte i 1800-tallet. De Zionistiske pionerers genvinding af det store tomme land blomstrede op til et Jødisk flertal længe før, Nazismen begyndte.

Efter Holocaust fandt næsten 200.000 Shoah(Holocaust)-overlevende et tilflugtssted i den Jødiske stat, skabt af to tredjedele af stemmerne fra FN i 1947. Snart flygtede 800.000 Jøder fra forfølgelse i de Arabiske lande. I de efterfølgende årtier absorberede Israel en million indvandrere fra Sovjetunionen og tusindvis af Etiopiske Jøder. Langt fra at være et levn af Europæisk skyld eller kolonialisme er Israel i dag et mangfoldigt, kosmopolitisk samfund, der opfylder den ældgamle drøm om et folks rejse og ”Tilbagevenden til Zion” - deres gamle hjemland.

Løgn 2: Hvis Israel havde trukket sig tilbage til grænserne fra juni 1967, ville freden være kommet for længe siden.
Siden 1967 har Israel gentagne gange givet efter for "land for fred." Efter den Eyptiske præsident Sadat’s historiske besøg i 1977 i Jerusalem og Camp David fredsaftalerne trak Israel sig tilbage fra den store Sinai-halvø og har haft fred med Egypten siden. I 1995 underskrev Jordan en fredsaftale med Israel, men hverken Palæstinenserne eller 21 andre Arabiske stater har gjort det samme. I 1993 underskrev Israel Oslo-aftalerne, der afgav den administrative kontrol over Vestbredden til Den Palæstinensiske Myndighed (tidligere PLO).

PA har aldrig opfyldt sit løfte om at afslutte propaganda-angrebene og slippe det Palæstinensiske national-charter’s opfordring til at ødelægge Israel. I 2000 tilbød premierminister Barak fuld suverænitet over 97% af Vestbredden, en korridor til Gaza og en hovedstad i den Arabiske del af Jerusalem til Yasser Arafat. Arafat sagde nej. I 2008 sagde PA-præsident Abbas stort set nej til det samme tilbud fra premierminister Olmert. I 2005 trak premierminister Sharon sig ensidigt tilbage fra Gaza.

De var overtaget af Hamas-terrorister, og disse vendte sig mod de adskilte Jødiske samfund, idet de lancererede selvmordsbombere og 8.000 +raketter ret ind i Israel. I 2010 fornyede premierminister Netanyahu tilbuddet om betingelsesløse forhandlinger, der førte til en Palæstinensisk stat; men Palæstinenserne nægtede og krævede mere ensidige Israelske indrømmelser, herunder en total fastfrysning af al Israelsk byggeri i Østjerusalem og på Vestbredden.

Løgn 3: Israel er den største anstødssten for at opnå en to-stats-løsning. Palæstinenserne er selv den eneste anstødssten for at opnå en to-stats-løsning.
Med hvem skulle Israel forhandle? Med præsident Abbas, der i fire år er blevet forhindret af Hamas i at besøge 1,5 millioner vælgere i Gaza? Med Den Palæstinensiske Myndighed, som fortsætter med at glorificere terrorister og prædiker had på deres uddannelsesinstitioner og i medierne? Med Hamas, hvis Iran-støttende ledere benægter Holocaust og bruger fanatisk Jihadistisk retorik for at opfordre til Israels ødelæggelse?

I dag er det en simpel kendsgerning, at mens staten Israel er parat til at anerkende alle Arabiske stater, sekulære eller Muslimske, nægter disse stater stædigt at anerkende Israel som en Jødisk stat, og forlanger "retten til at vende tilbage" for fem millioner såkaldte Palæstinensiske "flygtninge" - en sikker garanti for Israels undergang.

Løgn 4: Det nukleare Israel - ikke Iran - er den største trussel mod fred og stabilitet.
Selvom det aldrig er erkendt af Jerusalem, er det almindeligt antaget, at Israel har atomvåben.

Men i modsætning til Pakistan, Indien og Nordkorea har Israel aldrig foretaget atomprøvesprængninger. I 1973, da selve overlevelsen var truet ved det overraskende Egyptisk-Syriske Yom Kippur angreb, antog mange, at Israel ville bruge atomvåben - men det gjorde de ikke. I modsætning til den offentlige fordømmelse udtrykte mange Arabiske ledere privat lettelse, da den Israelske nukleare afskrækkelse eksisterer.

Men Israel har aldrig truet nogen. Teherans Mullaher truer dagligt med at "fjerne Israel fra landkortet." USA og Europa har råd til at vente med at se, hvad det Iranske regime gør med sine nukleare ambitioner. Men Israel har ikke. De er på forreste linje og husker hver dag prisen, som det Jødiske folk måtte betale for ikke at tage Hitler på hans ord. Israel er ikke parat til at ofre yderligere seks millioner Jøder på alteret for verdens ligegyldighed.

Løgn 5: Israel er en apartheid-stat, der fortjener international boykot, salgs- og sanktions-kampagner.
På begge sider af Atlanten leder kirkelige grupper, akademikere og fagforeninger svigefulde og ofte anti-Semitiske boykot-kampagner, der dæmoniserer det, de kalder den Jødiske "apartheid"-stat.

Sandheden er, at i modsætning til apartheid i Sydafrika, er Israel en demokratisk stat. Dens 20% Arabiske mindretal nyder alle statsborgerskabets politiske, økonomiske og religiøse rettigheder og friheder, herunder valg af medlemmer efter deres eget ønske til Knesset (parlamentet). Israelske Arabere og Palæstinensere har standret for Israels højesteret. I modsætning hertil kan ingen Jøde eje ejendom i Jordan, og ingen Kristne eller Jøder kan besøge Islams helligste steder i Saudi-Arabien.

Løgn 6: At Israel planlægger at bygge yderligere 1.600 boliger i Østjerusalem, beviser, at de ”Judaiserer” Den hellige By.
Israels fjender udnytter dette falske problem. Jerusalem er hellig for tre store trosretninger. Dens forskelligartede befolkning omfatter et Jødisk flertal med Muslimske og Kristne minoriteter. Siden 1967 er der for første gang i historien fuld religionsfrihed for alle trosretninger i Jerusalem. Muslimske og Kristne religiøse organisationer administrerer deres egne hellige steder. Faktisk har Waqf (Islamisk) lov til at kontrollere Tempelbjerget i Jerusalem, selv om det hviler på Salomons tempel, og er helligt for både Jøder og Muslimer.

I mellemtiden må Jerusalems kommune imødekomme behovene hos en voksende moderne by. Den utidige meddelelse under den Amerikanske vicepræsident, Joe Biden’s, besøg ved 1600 nye lejligheder i Ramat Shlomo, var ikke om de Arabiske kvarterer i Østjerusalem, men om et stærkt befolket Jødisk kvarter, der er etableret i det nordlige Jerusalem, hvor 250.000 Jøder bor (omtrent den samme befolkningen som i Newark, NJ) - et område, der aldrig vil blive opgivet af Israel.

Løgn 7: Israelsk politik er til fare for Amerikanske tropper i Afghanistan og Irak.
Anklagen om, at Israel truer Amerikanske tropper i Irak eller Afganistan/Parkistan-regionen er en opdatering af den gamle løgn om "en dolk i ryggen", som går ud på, at Jøder altid forråder deres egne venner, og de injurier, der sprøjtede ud af Henry Ford og ”Zions Vises Protokoller” om, at "Jøderne er ophav til alle krige."

US General Petraeus har udtalt, at han anser Israel for et stort strategisk aktiv for USA, og at hans tidligere bemærkninger, der forbinder sikkerheden fra de Amerikanske tropper i regionen til en Israelsk-Palæstinensisk fredsaftale (som 2/3 af Israelerne ønsker) er taget ud af sin kontekst. En løsning på den Palæstinensisk-Israelske konflikt ville gavne alle, inklusive USA, men en påtvunget tilbagevenden til, hvad Abba Eban kaldte "1967 Auschwitz grænserne" ville bringe Israels overlevelse i fare og i sidste ende være katastrofalt for de Amerikanske interesser og troværdighed i verden.

Løgn 8: Israelsk politik er årsagen til den verdensomspændende anti-Semitisme.
Fra inkvisitionen til pogromerne til de 6.000.000 Jøder, der blev myrdet af Nazisterne, viser historien, at Jøde-had eksisterede på globalt plan, før oprettelsen af staten Israel.

I 2010 ville det stadig eksistere, selvom Israel aldrig var blevet dannet. For eksempel viser en meningsmåling, at 40% af Europæerne skyder skylden for den seneste globale økonomiske krise på, at "Jøderne har for stor økonomisk magt" - en skrøne, der intet har at gøre med Israel. Den uafklarede Palæstinensisk-Israelske tvist forværrer Muslimsk-Jødiske spændinger, men det er ikke den egentlige årsag.

Under Anden Verdenskrig hjalp Stormuftien af Jerusalem - en berygtet Jødehader - Nazisterne med at organisere den 13. SS Division, der bestod af Muslimer. Desværre indeholder Koranen - i tillæg til respektfulde referencer til Jødiske patriarker og profeter - også fjendtligsindede anti-Semitiske stereotyper, som almindeligvis påberåbes af Islamistiske ekstremister, herunder Hizbollah (hvis agenter sprængte det Jødiske Community Center i Buenos Aires i 1994), for at retfærdiggøre myrderier af Jøder over hele verden. Hvis Israel forsvandt, ville det kun yderligere opflamme voldelige Jøde-hadere overalt.

Løgn 9: Israel, ikke Hamas, er ansvarlig for den "humanitære katastrofe" i Gaza. Goldstone havde ret, da han tiltalte Israel som skyldig i krigsforbrydelser mod civile.
Goldstone-rapporten om Israels forsvarskrig mod det Hamas-kontrollerede Gaza, hvorfra 8.000 raketter blev affyret efter Israels ensidige tilbagetrækning i 2005, er et partisk produkt af FN’s fejlagtigt benævnte ”Menneskerettighedsråd”. UNHRC er optaget af falske anti-Israelske resolutioner. Det nægter at tage sig af frygtelige krænkelser af menneskerettighederne i Iran, Nordkorea, Sudan, Saudi-Arabien, Cuba og andre steder.

Stillet over for lignende angreb ville enhver medlemsnation i FN, herunder USA og Canada, sikkert have handlet mere aggressivt end IDF gjorde i Gaza. Alligevel underskrev Richard Goldstone - en Sydafrikansk Jødisk jurist - et dokument, udarbejdet af forskere, hvis væsentligste kvalifikationer var rabiate anti-Israelske fordomme. Han accepterede alle anonyme injuriesager mod IDF. Men han insisterede på, at høringer i Gaza blev transmitteret, idet der garanteredes, at frygtsomme Palæstinensere aldrig ville vidne om Hamas’ brug af civile som menneskelige skjolde og om deres skjulen våben i Moskeer og hospitaler. Harvard-professoren, Alan Dershowitz, fordømte Goldstone-rapporten som en moderne "blodinjurie", der beskyldte Israelske soldater for forbrydelser, de aldrig havde begået.

Løgn 10: Det eneste håb om fred er en enkelt, bi-national stat, hvor man fjerner den Jødiske stat, Israel.
Den énstats-løsning, der fremmes af akademikere, er en dødssejler, fordi den vil fjerne det Jødiske hjemland. Men det nuværende pres på Israel er lige så farligt. I realiteten kræver verden, at Israel, der er på størrelse med New Jersey, skrumper yderligere ind ved at acceptere en tre-stats-løsning: en Palæstinensisk stat på Vestbredden og en Hamas terrorist-stat, der kontrollerer 1,5 millioner Palæstinensere i Gaza. Alt dette mens Hizbollah, Irans stedfortræder i Libanon, oplagrer 50.000 raketter, der truer det nordlige og centrale Israel’s vigtigste befolkningscentre.

I 2010 tror de fleste mellemøstlige eksperter, at det eneste håb for varig fred er to stater med definerede endelige grænser. Men alt for mange diplomater, eksperter, akademikere og kirkeledere ignorerer det faktum, at de aktuelle meningsmålinger viser, at mens de fleste Israelere går ind for en to-stats-løsning, fortsætter de fleste Palæstinensere med at modsætte sig det.