Kan dette virkelig være endetiden?

Fra “A Time of Departing “
Uddrag fra kapitel 6.
Af Ray Yungen.

Hele vejen igennem mit kristne liv har jeg jævnligt hørt medkristne sige, at vi lever i de sidste dage. Ofte var disse bemærkninger sat i gang af aktuelle tilfælde af voldelige forbrydelser, seksuelle perversioner, krig eller naturkatastrofer. Da jeg vidste, at historien gentagne gange var stødt på disse ulykker, klang sådanne forudsigelser af Kristi forestående tilbagevenden hule.

Men i 1984 havde jeg et uventet møde, der ændrede hele mit livssyn. En nyfunden ven belærte mig om New Age-bevægelsen og dens endetids konsekvenser. Efter en periode med undersøgelser, begyndte jeg at tro, at dette meget vel kunne være den periode, Johannes’ Åbenbaring skildrer. I stedet for en vag og uklar manifestation af profetierne, så jeg noget særskilt og omsiggribende ske i vore kirker og samfund. Og utroligt nok er dette skifte blevet forudsagt fra begge fronter i kampen.

De kristne må huske, at ægtheden af selve kristendommen er baseret på, at dens profetier bliver opfyldt. Jesus Kristus, Apostelen Paulus og forskellige apostle og profeter i Det Gamle og Det Nye Testamente gør dette klart, og refererer direkte til bestemte begivenheder i fremtiden. Hvis disse hændelser kun er fantasi, så kunne alt andet lige så godt anses for at være fiktivt. Jeg tror, de nuværende tendenser beviser ægtheden af Jesu Kristi og Apostelen Paulus’ profetiske udsagn vedrørende afslutningen af denne tidsalder. Efter en gennemgang af tegnene, bliver det klart, at den kurs, vore samfund (og vore kirker) er ved at tage, er blevet forudsagt i de apostoliske skrifter.

Apostelen Paulus talte om "Herrens dag" med henvisning til "tider og timer" i 1. Thess. 5,1-2. Han beskriver, hvordan Gud vil gribe ind hurtigt og uden tøven.

Paulus skriver:
”Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru.” (1. Thess. 5:1-6)

Paulus siger, at afslutningen på denne tidsalder vil komme over verden som en tyv om natten. Med andre ord vil den faktisk snige sig ind på folk. Så sammenligner Apostelen interessant nok to grupper: "Men I, brødre [tilhængere af Kristus], er ikke i mørke [folk i uvidenhed], så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv [ikke vågne] "(V. 4). Her siger Paulus, at de troende i Kristus vil have oplysningerne (Skriften) til rådighed, så de kan være forberedte på "den pågældende dag."

De, der vandrer i lyset, kan se, både hvor de skal hen, og hvad der kommer forude. Paulus advarer efterfølgende imod åndelig søvn og drukkenskab, der kan føre til, at en person bliver overrumplet sovende af denne dag: ”Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru.” (v. 6). Ordet ”ædru” betyder at være på vagt eller at være vågen. Hvis vi bliver bedt om at våge og være på vagt, må der være noget at være på vagt overfor - ellers ville Paulus’ formaning være nyttesløse. Men hvem og hvad skal vi se efter? ...

Det er interessant at se, at Paulus erklærer, at én, som kaldes "syndens menneske" og "fortabelsens søn", vil udgive sig for at være Gud (2. Thess. 2:3-4). Jeg tror, at den kommende Vandbærer-Messias vil være den fortabelsens søn, som Paulus omtaler i 2. Tess. Desuden er jeg overbevist om, at New Age-bevægelsen bliver hans åndelige platform. Alt for mange ting passer sammen til, at dette kan være en blot og bar tilfældighed. Derfor skal vi holde øje med dem, der omstrukturerer vores verden og således bereder vejen for, at hans ankomst og identitet kan åbenbares.

I Daniel 8:23 hedder det, at denne mand vil forstå sig på rænker. På hebraisk er dette ensbetydende med at være uddannet i snu og tvetydig tale. Verden vil se ham som én, der er fremtrædende og åndeligt genial.

Husk det, når du læse følgende beskrivelse:
Den kommende mand vil ikke være Kristen, Hindu, Buddhist, og ikke Amerikansk, Jøde, Italiensk eller Russisk - hans benævnelse er ikke så vigtig; han er for hele menneskeheden, for at forene alle religioner, filosofier og nationer. (1)

Den eneste, der kan virkeliggøre dette, er den ene, som passer på den beskrivelse, der er nævnt i Daniels bog. Dette forklarer, at New Age indsatsen nu sker for fulde sejl - lige nu ved at mætte vores samfund med meditation. Når denne mand står frem, vil alle de, der er i kontakt med deres højere selv, de, der er "vakt", helt klart genkende ham som deres forener og give ham deres loyalitet. Han vil have en fix og færdig støttekreds (mange i nøglepositioner) til at hjælpe sig med at genopbygge samfundet. Dette vil være den endelige kulmination af paradigmeskiftet...

Tjenende ånder (faldne engle) vil ikke blot vildlede nogle få personer; de vil bedrage hele verden til at favne et nyt system. Satan (hvis navn betyder modstander) vil være magten bag "the Coming One"- den store Antikrist. Oprindelsen af Antikrists religiøse system bliver klart afsløret af apostelen Johannes i Åbenbaringen 17:5:

”På panden var der skrevet et navn, en hemmelighed: »Det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder."

Et andet ord for Babylon i Det gamle Testamente var Kaldæa. Kaldæerne var kendt for deres brug af metafysisk kunst, og de startede de første mystikskoler. Daniel 4:7 siger: ”Så kom drømmetyderne, manerne, Kaldæerne og stjernetyderne ind;” (gl. oversæt.). Dette mystik-Babylon ville i så fald være den oprindelige kilde eller mor til, hvad der nu er New Age-metafysik...

Jeg tror, at Bibelen indeholder en vigtig passage, der helt klart tyder på, at en ændring af tider og timer meget vel kan være nært forestående. I Matt 24:3-5, som er et kapitel, der beskæftiger sig med Trængselstiden, sagde Jesus disse ord til sine disciple om tegnet på Hans komme og afslutningen på denne tidsalder:

”Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?« Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.”

I lyset af de mange, der vil komme i Kristi navn, tror jeg også, at [okkultisten] Alice Bailey’s profetier kan give yderligere indblik i, hvad apostelen Paulus i 2. Thess. kaldte ”Frafaldet”. Bailey forudsagde ivrigt, hvad hun kalder "kirkernes gendannelse."

Hendes begrundelse for dette var indlysende:
Den kristne kirke, i dens mange forgreninger, kan tjene som en Johannes Døber - som en stemme, der råber i ørkenen, og som en kerne, igennem hvilken verdensoplysningen kan blive fuldført. (2)

Med andre ord, i stedet for at gå imod kristendommen, vil det okkulte indfange og blande sig med kristendommen, og derefter bruge den som sit primære middel til at udbrede og indgyde New Age-bevidstheden! De forskellige kirker vil stadig have deres ydre skin af kristendom og stadig bruge meget af det samme sprog. Hvis man bliver stillet en række spørgsmål om den traditionelle kristne lære, vil de samme svar blive givet. Men det vil alt være på ydersiden; på indersiden vil en kontemplativ spiritualitet trække dem imod at åbne op for det nye...

Verden åbner sine arme for helt at favne en spiritualitet, der vil eksistere under en paraply af mystik. Det koordinerede tema vil være, vi er alle Ét. Når lovløshedens menneske kommer til magten med en én-verdens økonomi og en politisk base, vil han forføre mange til at søge efter deres egen Kristus-bevidsthed, snarere end Messias, Jesus Kristus.
-------------------
Noter:
1. John Davis and Naomi Rice, Messiah and the Second Coming, p. 150
2. Alice Bailey, The Externalization of the Heirarchy, p. 510