Om "bönesnören".

Fra BibelFokus.se
Ved Lennart Jareteg.

Fråga: Har hört att en del kristna använder sk bönesnöre när de ber. Tydligen är det vanligt inom ortodoxa kyrkan. Bönesnöret (finns ex på Bjärka Säby) är av garn och har 30, 50 eller 100 knutar. Vad är skillnaden mellan radband, rosenkrans och detta bönesnöre?

Svar: Jag är inte så kunnig i detaljer om bönesnören (böneband) och radband. Men jag skall ge lite av min syn på det här.

Vad jag läst så härstammar bruket av radband från de österländska religionerna. Det fanns ingen användning av dessa i urkyrkan. Det ser vi ju inte heller ett spår av i Bibeln. Så som jag själv känner Gud från Bibeln är detta något som han inte uppskattar. Radband leder oss bort från den enkla, förtrogna bönegemenskapen med Gud, där vi får tala med honom precis som ett barn talar med sin far. Tänk om våra egna barn hade gemenskap med oss föräldrar via radband!! Det barnskap vi som kristna kan få i vår tro är så oerhört unikt bland religionerna, och så oerhört värdefullt och avslappnat. Jesus sa hur vi skall be: "Fader vår som är i himlen...". Det är en ganska enkel form. Därför tycker jag det är en stor skada med dessa radband. Den nu så populära "Frälsarkransen" är ju också ett sådant här påfund, och vad jag kan se leder inte heller den oss närmare Jesus Kristus. Det finns ju inte ens en pärla i Frälsarkransen som heter Jesus. Jag tror radband leder till ett allt större intresse för mystik, vilket absolut inte är nyttigt för en frisk tro.

Rosenkransen är en meditativ bön där man vanligen använder ett radband. Rosenkransen är vanligast inom Katolska kyrkan. Böneband är vanligast inom ortodoxa kyrkan i samband med meditativ bön.