Derfor er Islam værre end Nazismen.

Fra D-intl.com
29. august 2014.

Der er ingen forskel på Islam og Islamisme. Det er en illusion, som Muslimer udbreder for at skjule Islams brutale, hadefulde, undertrykkende, morderiske og folkemorderiske ansigt, skriver Tyrkisk digter.

Jeg er Ateistisk forfatter og digter, som har levet som Sunni-Muslim i 23 år fra min fødsel, og jeg lever stadigt i et Muslimsk land, Tyrkiet. Også mine forældre og alle mine slægtninge er stadig Muslimer. Så man kan med rette betragte min kritik af Islam som en insider-betragtning.

Jeg ved, at titlen på dette essay kan føles anmassende, men jeg vil skridt for skridt forklare, hvorfor den er rigtig. For det første må du som ikke-Muslimsk outsider – f.eks. Kristen, Ateist, Buddhist, Jøde eller hvad det kan være – lære dig, at Muslimer har ”ret” til at dræbe og voldtage dig, tage al din ejendom, dit land, dine jordbesiddelser, penge og alt andet.

De udleder denne ”ret” fra deres hellige bog, Koranen. Men andre ord baserer de denne ”ret” på kernen i deres tro, nemlig Islams teologi. Her er nogle eksempler fra Koranen.

Koranvers 5:33 handler om ”alle ikke-Muslimer”, alle ”kættere”! – Kristne, Buddhister, Ateister, Jøder osv. – og beskriver dem, der ”fører krig mod gud og hans sendebud” (Muhammed):

”Gengældelsen for dem, der fører krig mod gud og hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente.”

Og dette Koranvers beordrer drab på mennesker, der har forladt Islam, de frafaldne:

”De ville ønske, at I var vantro, ligesom de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Guds sag! Hvis de vender sig bort, skal I pågribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem! Tag ingen af dem til ven eller hjælper!” (Sura 4:89)

Se på den aktuelle situation i Syrien. Hvordan kan Islamiske terrorister slagte Alawitter eller voldtage Kristne med en sådan lethed! Fordi de tager denne ”ret” fra deres tro, og de tror, at de vil komme i himlen på grund af disse handlinger.

Nogle Muslimer siger: ”Men de [altså voldsmændene, red.] er ikke rigtige Muslimer.” Det er en stor løgn. Det er netop, hvad den sande Islam går ud på … og i overensstemmelse med Koranen.

Du har hørt mange gange, at ”Islam er en tolerant religion”. Det er en kæmpeløgn, der bruges overalt i Verden til at maskere Islams frygtelige ansigt. Der er ingen forskel på Islam og Islamisme. Denne påstand er den moderne Verdens største fejltagelse. Der er ikke forskellige former for Islam og Islamisme. De er ens og har det samme indhold.

Den påståede forskel er en illusion, som Muslimer bruger til at skjule Islams brutale, hadefulde, undertrykkende, morderiske og folkemorderiske ansigt. Islams teologi bygger på Koranen og Hadith’en. Hadith’en er den Islamiske profet Muhammeds ord og gerninger, og alle Muslimer må følge disse ord og gerninger.

F.eks. skal du have afføring på samme måde, som Muhammed havde, og du skal tørre dig på samme måde, som han gjorde. Du kan voldtage en ”vantro” kvinde og tage hende som sexslave, som Muhammed gjorde, eller du kan tortere din fjende i krig for at finde ud af, hvor han har gemt sine penge, som Muhammed gjorde.

Du skal skære hånden af en tyv, som Muhammed gjorde, og ikke sætte ham i fængsel, som krævet i moderne love. Du skal stene en kvinde til døden, som Muhammed gjorde, hvis hun har haft sex på trods af Islams regler (men du skal kun piske hendes partner med hundrede slag).

Hvis du er Muslim, kan du aldrig lade dem slippe med henvisning til, at deres seksuelle adfærd er et personlige anliggende, sådan som moderne love definerer den. Du skal dræbe en mand, der har forladt Islam, som Muhammed gjorde. Du kan ikke sige: ”Det er hans eget valg, og han nyder tros- og tankefrihed”, for Koranen beordrer dig til at dræbe ham.

Du skal dræbe alle homoseksuelle ifølge Islams bud. Ingen Muslim kan sige, at folks seksuelle orientering er deres naturlige ret. Du har ”retten” til at gifte dig med en lille pige på ni, som Muhammed gjorde. Med andre ord, kan du inden for Islam lovligt voldtage en lille pige og gøre hende til din sexslave og ved slutningen af hendes liv til din husslave. Du kan ligge ved siden af din døde hustru i seks timer, som Muhammed gjorde. Du kan med andre ord voldtage din hustrus krop seks timer efter hendes død.

Her er Islam. Her er den ”tolerante religion”. Her er den rette vej til himlen. Her er Allahs ordrer. Her er Muhammeds gerninger. Det er let at se, hvor civiliserede Muslimske lande som Afghanistan, Nigeria, Tyrkiet, Iran, Sudan og de andre kan være. Se på, hvor meget de har bidraget til filosofien, kunsten og videnskaben. Se på, i hvor høj grad de respekterer menneskerettighederne, kvinders rettigheder, børns rettigheder, tanke- og ytringsfriheden, pressefriheden, trosfriheden osv.

Den første bølge af folkemord i det 20. århundrede – folkemordet på Armenierne, på Assyrerne og Grækerne – blev begået af Tyrkere og Kurdere i Det Osmanniske Rige og den nye Tyrkiske republik, der hentede deres retfærdiggørelse i Islam:

”Retten” til at dræbe og voldtage ikke-Muslimer og tage deres kvinder og piger som sex- eller husslaver. Selv om ”Komiteen for enhed og fremskridt” (CUP, Tyrkisk: İttihat ve Terakki Cemiyeti) [en liberal reformbevægelse grundlagt i 1889, red.] byggede på Tyrkisk nationalisme, kunne den nemt mobilisere Tyrkere og Kurdere til at begå folkemord begrundet i Islams holdning til ikke-Muslimer.

Alle de Tyrkiske og Kurdiske Muslimer troede, at de komme i himlen, hvis de dræbte flere ikke-Muslimer – ligesom vore dages Islamiske terrorister. Som bekendt stod Nazisterne bag det 20. århundredes næste bølge af folkemord. De tog Tyrkernes folkemord som forbillede.

Som Hitler forklarede sine militære kommandanter, da de talte om Verdens reaktion på de folkemord, de planlagde udføre: ”Hvem i dag taler om Armeniernes tilintetgørelse?”

Nazismen blev betragtet som en lovlig og respektabel ideologi i begyndelsen 1930’erne, men så så Verden, hvor farlig Nazismen var.

Islam står i modsætning til vore dages menneskerettigheder og er farligere end Nazismen. Islam er ikke en alternativ religion, men en forbrydelse mod menneskeheden, og en sådan forbrydelse burde ikke have lov at findes i vores moderne Verden.

Islam burde forbydes over hele Verden. Sker det ikke, vil Verden blive udsat for en større tragedie end Nazismen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serkan Engin, digter og Socialist, er født i 1975 in Izmit, Tyrkiet. Hans digte er publiceret på Engelsk i flere anerkendte tidsskrifter samt i Japan.

Artiklen blev oprindeligt offentliggjort i Jihad Watch. Den er her lettere forkortet og oversat af Lars Hedegaard.