Verden er imod Israel!

Fra Endtimebibleprophecy/
9. juli 2014.
Af Gordon King.

Er det ikke underligt, hvordan Verden støtter de såkaldte "Palæstinensere", selv om deres vigtigste mål er at terrorisere og tilintetgøre Israel. De opdrager deres børn til at bliver Muslimske martyrer for Allah. De er en af de vigtigste tilhængere af Islamiske terrorgrupper så som Hamas, Hizbollah og Al-Qaeda.

Verden er blevet narret til at tro, at disse grupper og mennesker går ind for fred. Det er det mantra, der høres rundt omkring i Verden. Satans bedrag er stærkt. Desværre tror det meste af Verden, at disse grupper ønsker fred. Utroligt men sandt. Sandt, fordi de er blinde for Sandheden, og ikke ønsker at tro på universets eneste sande Gud, Jesus Kristus!

Når jeg siger Verden, taler jeg ikke kun om mennesker, men om nationer, verdensmagter og grupper af lande som De Forenede Nationer. Selv mange menneskerettighedsgrupper bebrejder Israel for at beskytte sig mod terrorangreb. Men hvis det var deres land, der blev angrebet, ville det være en helt anden sag. De ville straks fordømme disse grupper som terrorister.

Når Hamas affyrer raketter mod Israel, hører vi ikke Verdensmagterne fordømme disse aktioner. Men når Israel fyrer tilbage for at stoppe disse afskyelige angreb, bliver Verden oprørt.

Fra et verdsligt synspunkt synes det rigtigt og berettiget at angribe Israel og Jøderne, men hvis Jøderne forsvarer sig, bliver Verden oprørt! Hvad handler det om? Det er Verdens bedrag, et bedrag fra Satan selv. Disse er de sidste tider, det rigtige er forkert, og det er gale er rigtigt - når menneskers løgne bliver til Sandheden, og Guds ord bliver til blasfemi! Det er den Verden, vi nu lever i. Den er syg, fordrejet, ond og dæmonisk.

Det, vi er begyndt at se og vil se meget mere af i nærmeste fremtid, er en stigning i angreb på Israel. Jeg taler ikke om raketangreb fra Hamas, selv om der vil være mange flere af dem også. Jeg taler om verbale angreb, angreb fra Verden og regeringslederne.

Der vil være de, der bebrejder Israel for umenneskelighed og tilintetgørelse. De vil blive beskyldt for at begå forbrydelser mod menneskeheden, folkedrab! De vil blive beskyldt for at myrde kvinder og børn. Verden vil se dem som besættere af et fremmed land. De vil selv blive set som terrorister.

Palæstinenserne vil vise billeder af uskyldige kvinder og børn, der bliver dræbt af Israel, og af kvarterer, der bliver ødelagt. De vil gøre Israel til aggressoreren. Mens de gør det, vil Palæstinenserne fortælle Verden, hvor undertrykte de har været, og at de kun ønsker fred. Mærk jer mine ord, dette kommer snart. Verden vil sluge det råt, hver en bid af det.

Israel og Jøderne vil blive fordømt af Verden som terrorister og hadere. Dette vil tage til dag for dag. Intensiteten af had mod Jøderne vil kun stige, jo tættere vi kommer til afslutningen - Jøderne, Guds udvalgt folk, tro det eller ej. Hvorfor skulle Verden ellers være imod dem? Hvorfor skulle Verden ellers være så optaget af et af de mindste lande på jorden? Det giver ingen mening, medmindre det, Gud fortæller os, er Sandheden, at Jøderne og nationen Israel virkelig er Hans udvalgte.

Uden at kende Sandheden, uden at tro på, hvad retfærdighed og hellighed er, er man blind overfor Sandheden og er bedraget. Dette gælder nu og endnu mere, som tiden går. Det vil blive meget, meget værre.

Hadet, det onde, volden og ondskaben i Verden vil intensiveres hurtigt. Dette fører frem til Bibelens profetiske ord. Dette er profetiopfyldelse. Verdens nationer er imod Israel, og Israel er omgivet af sine fjender.

Jesus Kristus kommer snart! Vær klar, vær på vagt og vær standhaftig i din vandring med Herren! Bed om fred i Israel.

Bed om beskyttelse af Israel samt om, at de må få vejledning, visdom og indsigt.
Amen