Israel øjner et pengeløst samfund.

Fra Prophecynewswatch.com/
30. maj 2014.

Et særligt udvalg under ledelse af Premierminister Benjamin Netanyahu’s stabschef, Har'el Locker, anbefaler en trefaset plan for at komme af med kontante transaktioner i Israel.

Motivationen for behandlingen af en kontantløs økonomi er bekæmpelse af hvidvaskning af penge og anden taktik til skatteunddragelse, derunder at maksimerer den potentielle skatteopkrævning, og i høj grad at udvide skattegrundlaget. Dette er vigtigt i betragtning af Israels enormt stramme nationale budget for hæren, sundhedsvæsenet og andre offentlige tjenester.

Udvalget vurderer, at det sorte marked udgør over 20% af Israels bruttonationalprodukt, og at kontanterne er den faktor, der muliggør dette. Kontanter muliggør skatteunddragelse, hvidvaskning af penge og endog finansiering af terrorisme.

"Ifølge skattemyndighedernes skøn bliver omkring en femtedel af den økonomiske aktivitet i Israel ikke rapporteret, dvs. der er et sort marked," sagde Locker. "Som følge af dette sorte marked mister Israel skatteindtægter tæt på 40-50 milliarder Shekels ($11-$14 milliarder) årligt. Dette beløb svarer til det enkelte årlige budget for Forsvarsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Undervisningsministeriet."

Det, udvalget ønsker skal ske før regeringens godkendelse, er større begrænsning i anvendelse af kontanter, begrænsning i brugen af checks som middel til betaling og veksling til kontanter, og promovering af brugen af elektroniske (og derfor kontrollerbare) midler til betaling.

Følgende retningslinjer er fastlagt af udvalget på kort sigt:

• En øjeblikkelig begrænsning af forretningstransaktioner med kontanter eller checks til 7.500 NIS ($2.150), og en yderligere reducering til 5.000 NIS ($1,433) et år fra datoen for lovgivningen

• Begrænsning af private transaktioner udført i kontanter eller med check til 15.000 NIS ($4.300);

• Alle overtrædelse af disse grænser vil være strafbare og berettiget til en klækkelig bøde.

I forbindelse med disse nye restriktioner vil de Israelske banker være forpligtet til at give alle kontohavere med betalingskort yderligere støtte til elektronisk betaling.

Udvalget fandt, at Israelerne allerede er tilbøjelige til at vælge elektroniske betalingsmetoder, og håber derfor, at overgangen til et pengeløst samfund vil passe dem godt.

Read more: http://www.prophecynewswatch.com/2014/May30/301a.html#7gq4Q2pUbKWsuZHE.99