Kan en ny krig skape fred i Midtøsten?

Fra Foldedehender.no/
19. februar 2014.
Av Borgvald Birkeland.

Hizbollah med sine 70 000 raketter ruster opp til en ny krig mot Israel. En ny intifada fra Hamas og PLO nærmer seg og kan gi store ødeleggelser for Israel og Midt-Østen når araberstatene kommer med i krigen for å støtte palestinerne med å få en egen stat. Her vil Norge og EU også gi sin støtte for å skape en islamsk stat i hjertet av Israel. Norge med flere land vil boikotte Israel i disse dager og det vil bli en fryktelig hets når krigen kommer

Gud handler med Israel i dag som i gamle dager. Han må tukte dem for vantro, synd og ugudelighet gjennom kriger og nødstider for ulydighet. Bibelen forteller om flere alvorlige kriger som vil ramme Israel i de siste tider: ”Palestinakrigen”, Gog-krigen og Antikrist-krigen. Krigen om Palestina leser vi om i Salme 83. Det blir en krig med Syria, Jordan, Egypt, Iran, og filister-landet (Gaza), sammen med innbyggerne i Libanon (Hizbollah) for å utslette Israel.

Bibelen gir oss kunnskap om Herrens planer både for Israel og Menigheten. Endetidsprofetiene antyder en atomkrig kan komme i Midtøsten over Israels fiender, fordi Gud vil hevne all hat og urettferdighet mot Israel og bryte den islamske makt over landet. Gud gjør ikke noe med Israel uten det er forutsagt gjennom profetene (Amos 3,7). Guds planer er åpenbart i Skriften. Israel kan ikke bli et islamsk land, derfor må Herren gjennom Israel gripe inn og bryte all terrorisme gjennom en ny og fryktelig krig.

Israels Gud har store planer for sitt folk og land, som er nedskrevet i Bibelens bøker. Her leser vi ikke noe om en palestinsk stat. Derfor har presidenter og politikere arbeidet forgjeves imot Guds vilje for å få en tostatsløsning. Den nye staten ”Palestina” er håpløst imot Guds planer. Derfor er det ingen vei utenom en krig for å hindre Israel å gi bort sine landområder og bibelske byer som Øst Jerusalem, Hebron, Betlehem med flere. I tre omganger med fredsforhandlinger var Israel villig til å gi bort store deler av sitt fedreland og flere byer. Første gang med Arafat i 2001, og senere to ganger med Abbas.

Hele 93 prosent av Judea/Samaria og halve Jerusalem var Israel villig til å gi bort til sine fiender, men Gud har hindret det, fordi disse lederne helt i sluttfasen krevde å få 4-5 millioner palestinske flyktninger for å bosette seg på Samarias fjell og i Jordandalen. Det kunne ikke Israel gå med på. Heller ikke stopp i byggeplanene i Judea og Samaria. Nå krever Abbas det samme og truer Israel med en ny intifada og sier: «Fra elven (Jordan) til sjøen vil «Palestina» frigjøres». Fredsforhanndlingene med Kerry er snart brutt.

En ny krig om Jerusalem kan snart komme, og i krigens etterdønninger vil Midt-Østen aldri bli den samme, skal vi tro det profetiske ord. Men Israel vil vokse og utvikle seg slik Gud har talt. Gud har lovet Israel å bli et stort land (Jes. 54,2:3; 1 Mos. 15,18.) Det var gjennom kriger Josva og kongene i Israel inntok landet. Slik vil det bli også i dag. Dermed går Guds Ord i oppfyllelse.

Israels kriger er ”Guds kriger” for at Bibelens Messias-løfter skal oppfylles og Israels folk skal få utvide sitt land og bli til den velsignelse Gud har lovet dem. Derfor må en ny krig komme som bryter islams makt og skaper fred en tid inntil Gog-krigen kommer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sandsynligvis bliver Israel først stor i det kommen Fredsrige (Tusindårsriget)