Lina Sandell.

Fra Kristnet.org/

Lina Sandell föddes den 3 oktober 1832 i Fröderyd. Hennes pappa var prästen Jonas Sandell. Lina hette egentligen Carolina men det namnet använde hon sig inte utav förutom i barnaåren. I tidiga år märkte fadern att Lina var utrustad med en stor förmåga att skriva dikter. Lina var under hela sin uppväxt sjuk och ofta sängliggande. Detta utnyttjande hon till att skriva små alster. Som 13 åring hade hon ett anteckningsbok där hon samlat ett trettiotal dikter. På omslaget hade hon skrivet: "Barndomsförsök av Carolina Sandell 1845".

År 1853 gav Linas första diktsamling ut. Då var hon 21 år gammal. Diktsamlingen fick namnet: "Andliga vårblommor" och innehöll 34 dikter. De flesta av dom skrivna från 15 års ålder fram till 21 år. Trots att Lina var sjuk från och till under hela hennes liv fanns det ändå en stor förtröstan på Gud. det kan man se i hennes dikter. Men givetvis kunde man också ana att hon ibland längtade "hem". Så här skriver hon i dikten "hemlängtan":

Jag längtar hem från dessa många strider
Mot synd och värld, ack hem till evig ro!
När skall jag utan synd och sorg omsider
Uti Guds himmel med Guds änglar bo?

I slutet av 1857 kom lektor P.M Elmblad upp till Bernhard Wadström för att lämna några sånger till tidningen Budbäraren. Budbäraren hade Bernhard Wadström startat tillsammans med Hans Jacob Lundborg. Tanken var att tidningen skulle vara ett organ för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Sångerna som Elmblad lämnade var från "en smålänsk prästdotter". Då Wadström ville veta vad hon hette så sa Elmblad att hon hette Lina Sandell, men att hon absolut ville vara anonym. Wadström tyckte väl att det måste stå något under sångerna så han föreslog att man skulle skriva initialerna L.S. Så uppkom då denna välkända signatur. Lina fortsatte att sända sånger till Wadström och sångerna fördes med glädje in i Budbäraren.

Den 20 juni 1861 fick hon en kallelse från Evangeliska Fosterlansstiftelsen. De ville att Lina skulle hjälpa till med översättningsarbete, författarverksamhet mm. Det man önskade var bland annat att hon skulle författa andliga sånger, barnlitteratur, biografier över kända kristna personligheter

Flera av de dikter som Lina skrev tonsattes av Oscar Anhfelt. Bland dem kan nämnas:
* Blott en dag
* Är det sant att Jesus är min broder

Andra kända dikter från Lina är bland annat:
* Tryggare kan ingen vara
* Jesus för världen
* Jesus kär, var mig när
* Bred dina vida vingar
* Jag kan icke räkna dem alla

I våran Svenska psalmbok har vi inte mindre än 14 psalmer representerade från Lina Sandell.

Lina Sandell umgicks en hel del med Rosenius. Det var inte så sällan som hon besökte deras hem. Lina uppskattade också Rosenius som förkunnare och var ofta och lyssnade till honom då han delade Guds ord. Hon säger också att hon alltid hade Biblen och Pietisten med i sitt resebagage.

Lina Sandell dog den 27 juli 1903. Hennes sista hörbara ord var dessa: "Nu all sorg jag kastar" -. Sedan några bönesuckar och till sist: "Gud!". Den 31 juli begravdes Lina på Solna kyrkogård i Stockholm. Pastor Bernhard Wadström förrättade jordfästningnen. Vid graven sjöngs Linas älskade sång: "Tryggare kan ingen vara".