Begynnelsen på slutten for Europa?

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
12. juni 2015.
Av Armund Garfors.

Daglig er vi nå vitne til, at horder med såkalte "immigranter" kommer over Middelhavet, godt hjulpet av de forskjellige EU-lands krigsfartøy. Det, som tidligere stamme- og krigsherrer gjennom Muhammeds "befals-misjonering" ikke klarte gjennom århundrer med våpenmakt, brutalitet og myrderier, det har våre Vestlige ledere på noen tiår nesten klart ved å åpne Vest-Europas grenser.

Der de nå prioriterer en kapitulasjonspolitikk uten sidestykke i Europas historie, og i multikulturens og vanstyrets navn. Der de prøver å innbille Europeerne, at dette er vår plikt! Samtidig som disse dårene gjennom sine såkalte "humanitære krigføringer" ødelegger det ene land etter andre i Midt-Østen. Og som har frambrakt et monster som IS, og som truer oss både internt og eksternt.

Det er vel ingen tvil om, at den Vestlige politikerkaste, som gjennom de siste 40 år har lagt til rette for dette kaos, og er de direkte ansvarlige for den katastrofen, som vi alle ser, er på vei? Men hva kan man vente av en gjeng undermålere, som knapt nok har en IQ, som overstiger skosåle-nivå? Og dette faktum til tross, så fortsetter fremdeles denne dødskursen og mot et helvete, som kan sammenlignes med kursen, som s/s "TITANIC" holdt, da den forsvant i Nord-Atlanteren i 1912.

Foreløpig er vi vitne til en systempolitisk maktesløshet, som er fastlåst til et grenseløst vanvidd, som bare vil bli enda mer "mangfoldig" og "berikende" for hver dag, som går. Det ser ikke ut til, at noen ansvarlige myndigheter tør å ta konsekvensene ved sine fatale feilgrep de siste tiår.

Kun den dagen, da folket våkner opp til motstand grunnet ekstreme forhold, hvor selve livet er truet, da kan man kanskje slå tilbake for de, som er ansvarlige for "utviklingen"? Samt begynne å reparere skadene ved å ta de adekvate tiltak, som er livsnødvendige.

Men slik ser det ikke ut nå, der det bare går fra vondt til verre!