Længes efter dommedag.

Fra Vl.no/
8. marts 2015.
Av Christian Nicolai Bjørke.

Siden august har IS utålmodig ventet i den lille landsbyen Dabiq i Syria på, at de vantro skal komme. Her skal slaget stå – som ender med, at Muslimene ledes til seier (ved den tolvte Imam Mahdi, tilf. red.)

Et avkappet hode ligger i sanden ved føttene til en svartkledd mann. Hodet tilhører den Amerikanske nødhjelpsarbeideren, Peter Kassig, som ble kidnappet året før. I fangenskap konverterte han og tok det nye fornavnet, Abdul-Rahman.

Den svartkledde mannen holder en kniv i den venstre hånden. Nå og da vifter han med den, mens han snakker inn i kameraet. Lenge var han bare kjent som Jihadi John, på grunn av sin Britiske aksent. Senere ble han avslørt som Mohammed Emwazi – Briten som det siste året har stått fram som sjefsbøddelen i IS.

«Her begraver vi den første Amerikanske Korsfareren i Dabiq, mens vi utålmodige venter på, at resten av styrkene deres skal ankomme», sier ­Emwazi i videoen, mens en Arabisk sang går i bakgrunnen.

Mange så det avkappede hodet, de så kniven, de la merke til aksenten – men få la merke til, at IS avslørte, hvor de hadde filmet. Det var stikk i strid med tidligere videoer, som var filmet i så nøytrale­ omgivelser, som mulig, slik at opprørerne ikke ­avslørte, hvor de holdt til. Hvorfor var det så viktig å nevne Dabiq?

Siste timen
Dabiq er en liten landsby nord i ­Syria, ti kilometer fra den Tyrkiske grensen, omringet av slettelandskap i nyanser av brunt. I 1516 var det åstedet for slaget, der de Tyrkiske Osmanene knuste Mamelukkene, noe som banet vei for opprettelsen av det sist anerkjente Muslimske Kalifatet.

Nå, 500 år senere bor det rundt 3.000 mennesker i Dabiq, ifølge en folketelling fra 2004. I august 2014 inntok Den Islamske Stat (IS) byen, som utgjør den nordvestlige ytterkanten av områdene, opprørerne kontrollerer. Få forsto, hvorfor de feiret som gale, da byen falt.

Det kostet mange liv, og byen har ingen spesiell strategisk beliggenhet. Men etter hvert ble byens betydning for IS kjent.

– Dabiq er nevnt i flere Islamske tekster som et sted, der et stort slag skal finne sted. Slaget skal være forløperen for endetiden, sier professor Bernard Haykel ved Princeton University i New Jersey i USA. Han er kjent som en ledende ekspert på teologien til IS.

Tekstene, han viser til, er Ahadith, altså overleveringer av utsagn fra profeten Muhammed. I et av de mest kjente endtidsversene står det: «Den siste timen vil ikke komme, før Romerne ankommer til al-Amaq eller Dabiq. En hær av de beste soldatene i hele verden på den tiden vil komme fra Medina for å stanse dem.» Al-Amaq er et slettelandskap i nærheten av Dabiq, som ligger i både Syria og Tyrkia. 


Oppildnet krigerne
Roma er den sentrale og ultimate fienden i endetidslæren, som preger IS, blant annet gjennom arbeidet til den Australske konvertitten, Musa Cerantonio. Alt fra lederskapet til fotsoldatene med kalasjnikover siterer forventningsfullt den før nevnte Hadithen om angrepet fra Romerne.

Da IS-opprørerne inntok Dabiq i fjor høst, ble krigerne oppildnet med, at de var en del av «et triumferende, religiøst slag», ifølge Syrian Observatory for Human Rights.

– Den Islamske staten tror, at de har oppfylt profetien ved å erklære et Kalifat, og at de dermed er den eneste legitime, Muslimske autoriteten. De tror, at de er Muslimene, som skal slåss mot de vantro i det store slaget og til slutt beseire Roma, sier Haykel.

Iver etter Messias
Abu Musa al-Zarqawi, som grunnla al-Qaida i Irak, var den første, som nevnte profetien om Dabiq. Hans etterfølgere i Den Islamske Staten har også nevnt dette de siste årene, men det var ikke før i 2014, at det ble sentralt i propagandaen deres, ifølge William McCants. Han arbeider ved den Washington-baserte tenketanken Brookings, som i fjor ble kåret til Verdens mest innflytelsesrike.

– Vesten er ikke så vant til å støte på Apokalyptiske utsagn i Islamistisk propaganda. Al-qaida tonet ned de Islamske profetiene om dommedag til fordel for mer tilgjengelig politisk retorikk og var forsiktige med å røre opp en iver etter en Messias, sier McCants, som til høsten kommer med boka: "The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State."

Han forteller, at tanken om endetiden likevel er utbredt blant verdens Muslimer.

– De fleste Muslimer, i likhet med Kristne, tror, at Verden vil ende med en Apokalypse. På grunn av det politiske kaoset i Midtøsten er det mange Muslimer, som tror, at de lever i de siste tider, sier McCants, som får støtte fra forskningssenteret Pew Research.

I en undersøkelse fra 2011-2012 kom det fram, at en stor andel av Muslimer i Midtøsten tror, de vil oppleve hendelser, som fører til dommedag. I Irak var hele 72 prosent enige i dette, mens tallene var noe lavere i Libanon (56 prosent), Jordan (41 prosent) og Egypt (40 prosent).

McCants mener, at IS likevel går lenger enn andre Muslimske grupperinger.

– IS skiller seg ut ved, at dets ledere og følgere tror, dommedag er nært forestående. Fotsoldatene siterer ofte Islamske profetier som en av hovedgrunnene til, at de har valgt å slutte seg til IS, sier McCants.

Koran i solnedgang
Et tydelig eksempel på, hvor viktig Apokalypsen er for IS, dukket opp like etter, at IS-leder og selvutnevnt Kalif, Abu Bakr al-Baghdadi, forkynte, at Kalifatet var opprettet i fjor sommer. De to «nyhetsbyråene» Islamic State News og Islamic State Report ble lagt ned og gjenoppsto som ett glanset magasin under navnet Dabiq.

Bladet er rettet mot et internasjonalt publikum og gis ut på Engelsk, Fransk, Tysk, Russisk og Arabisk. Vårt Land har gått igjennom de sju utgavene, som hittil er gitt ut. Blant Koranvers, trykket på vakre solnedganger og detaljerte bilder av henrettelser av voksne og barn, finner vi mange artikler med henvisninger til endetiden. Disse følges gjerne av Hollywood-bilder av enorme slag med mange ridende soldater.

Hver utgave begynner med et ti år gammelt sitat fra Abu ­Musab al-Zarqawi, grunnleggeren av Al-Qaida i Irak, som lenge var den viktigste lederen etter Osama bin Laden, helt til han ble drept i 2006. «Flammen er tent her i Irak, og varmen vil bli mer intens – ved Allahs vilje – helt til den brenner ned Korstogene i Dabiq.»

Tankegods
Analytiker Harleen K. Gambhir ved den Konservative, Amerikanske tenketanken Institute for the Study of War tror, at de stadige ­referansene til Dabiq handler om, at en episk konfrontasjon med Vesten har blitt stadig viktigere for IS langsiktige mål. Etableringen av Kalifatet var første skritt på veien til å bli aktøren, som skal kjempe mot Roma.

– Ved å si at de har en stat – et Kalifat – kan de posisjonere seg og si, at dette er faktisk Kalifatet, som skal lede verdens Muslimer inn i Apokalypsen. På den måten må andre radikale, Islamistiske grupper ta stilling til, om de vil slutte seg til denne kampen, sier Gambhir.

Sammen med kollegene kaster hun seg rundt, hver gang det kommer et nytt nummer av Dabiq. Bladet gir et sjeldent innblikk i, hva som organisasjonen er opptatt av.

– Det gir oss en større forståelse av det Apokalyptiske tankegodset, som har fått en stadig mer sentral plass innen IS det siste året. Det har blitt mer og mer tydelig, at de faktisk vil fremskynde Apokalypsen, slik de forstår den, sier Gambhir.

– Gjør det IS mer forutsigbare, at vi vet, hva som er målet deres?

– Jeg tror, at å forstå IS som en gruppe med en Apokalyptisk visjon er nyttig, hvis vi tenker strategisk og ikke operasjonelt. Det handler ikke om, vi skal sende troppene våre til Dabiq eller ikke, men å forstå måten, de bruker Apokalypsen til å etablere bånd til verdens Jihadistiske grupper og polarisere det Muslimske samfunnet, sier Gambhir.

Tidligere al-Qaida-leder, Osama bin Laden, jobbet også mot et Kalifat, men mente, at terrorgruppen ikke var klare til å delta i det store slaget ennå. Han nevnte sjelden endetiden, og var mer opptatt av politiske mål.

Ifølge eksperter var det hans bakgrunn fra en velstående Sunni-familie, som gjorde, at han så ned på de massene, som fantaserte om Apokalypsen. IS, derimot, bruker endetiden for å lokke til seg fremmedkrigere fra Vesten, mener Harleen K. Gambhir.

I utgave nummer 4 av Dabiq er Abu Mohammad al-Adnani al-Shami, offisiell talsmann for IS, sitert slik: «Mobiliser deres styrker, O Korsfarere. Mobiliser deres styrker, slipp tordenen løs, skrem det de vil, planlegg, bevæpne troppene deres, gjør dere klare, slå til, drep, og ødelegg oss. Det betyr ingenting. Dere vil bli beseiret»

– Hvis en gruppe kan hevde, at de er i krig med Korsfarerne, gjør det gruppen mer attraktiv for fremmedkrigere, sier Gambhir.

80 flagg
Derfor var det svært god stemning, da den USA-ledede koalisjonen oppsto i august i fjor. Twitter flommet over av forventning, og tilhengere av IS holdt nøye rede på, hvor mange nasjoner som hadde sluttet seg til.

«30 stater gjenstår for å nå de 80 flaggene, som skal samle seg i Dabiq og starte slaget», skrev en og henviste til en profeti om, at Roma skal ha en 80 allierte.

Det toppet seg da parlamentet i Nato-landet Tyrkia i begynnelsen av oktober noe motvillig ga hæren frie hender til å gå inn i Syria og Irak for å kjempe mot IS.

«Tyrkias inntreden i krigen tillater en utenlandsk invasjon av nordlige Syria, altså slettene ved Dabiq. Endetiden har rykket nærmere», skrev en annen. Siden starten har det blitt utført rundt 2.000 bombeangrep. 8.500 IS-krigere skal ha blitt drept i disse angrepene, ifølge Den amerikanske hæren.

Til tross for, at endetidstegnene blir viet en stadig større plass i IS-propaganda, mener Princeton-professor Bernard Haykel, at Apokalypse-sporet er overvurdert.

– Jeg er ikke sikker på, om Apokalypsen er en hovedmotivasjon for de, som slutter seg til IS. Mitt inntrykk er, at det Apokalyptiske elementet har blitt lagt for mye vekt på, selv om det er svært viktig. Det, som lokker mest, er Kalifatet, som tilhengerne ser på som den eneste sanne, Muslimske staten, sier Haykel.

Han tror, at den absolutte majoriteten av Muslimer ikke har spesielt mye til overs for å spekulere i de siste dager.

– De fleste Muslimer tenker ikke så mye på det og tar ikke profetiene like seriøst og bokstavelig. Det er som i Kristendommen, der disse ideene lurer i bakgrunnen, men sjelden eller aldri blir tatt på alvor.
--------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: De venter på Islams Messias.