Hør, O Israel!

Fra Theolivebranchreport.com/
25. maj 2014.

Hør, O Israel! Disse tre ord er begyndelsen på det Allerhelligste Skrift og fremsiges af Jøder i hele verden. De er begyndelsen på det, der kaldes S'hema. Hele ordet, S'hema, betyder: Hør, O Israel, HERREN vor Gud, HERREN er Én.

I oversat Hebraisk vil man recitere: ”S'hema Yisrael, ADONAI elohenu, ADONAI echad”. Denne bøn bliver reciteret to gange om dagen: én gang om aftenen og én gang om morgenen. Betydningen af disse ord er meget dyb og indeholder en stor betydning for alle troendes liv.

De første seks ord er en erklæring, en redegørelse for troen på, at Gud er én, at Gud er den eneste Gud, og der er ingen anden. Det understreges også ved brugen af ordet S'hema, hvilket betyder at høre, at lytte, at adlyde og at reagere. I

sraels folk hørte første gang disse ord, da de vandrede gennem ørkenen på vej til Det Forjættede Land. Disse ord findes i 5 Mosebog 6:4. De efterfølges af andre seks ord, som en undertone til disse majestætiske første seks ord, der erklærer Guds væsen, hans blotte eksistens, og at hele Israel skulle være lydige mod Hans lære (Torah).

De næste seks ord bliver sagt som svar: ”B'aruch Shem Kavod, Malchuto L'Olem Vahed”, som betyder, velsignet er navnet på Hans herlige rige for evigt og altid. Dette svar bliver reciteret for at afspejle den forståelse, at Gud sandelig fortjener at blive identificeret som Gud for Hans folk. Han skal blive velsignet og Hans navn ophøjet.

Den anden del af disse seks ord taler om den evige HERRE, for evigt og altid. Det identificerer sig med, at Gud var der fra begyndelsen af skabelsen og vil være der længe efter vort liv, Han er evig. Det er interessant, at ordet echad, det sidste af de seks første ord i S'hema, betyder én, som tidligere er påpeget.

Men hvad slags "One" henviser echad til? Dette er nøglen til at forstå S'hema, og hvordan det vedrører vor Messias Yeshua, og Helligånden eller Ruach HaKodesh.

Echad betyder én, men det anvendes om en enhed, ikke om en enkelt, men en i flertal. Så ADONAI er ikke bare en enkelt, men også en enhed med Sønnen og Helligånden. De er til sammen den fulde betydning af echad.

Hvis dette vers kun betød én, kunne det Hebraiske ord yachid bruges. Det er en mere almindelig betegnelse for nummer et. Men i stedet er udtrykket echad anvendt. Dette er glippet for mange Jøder, der kun ser Gud som én, og enhver tanke om en treenig Gud går imod den traditionelle tro, at der ikke kan være nogen andre Guder, og derfor må Han være én.

At tro på en treenige Gud er imod den teologiske betydning af de to første af de ti bud. Disse to første bud bekræfter, at der er én Gud, og at der ikke er nogen anden Gud end Ham.

At tro på Gud som en treenig Gud ville for en traditionel Jøde betyde, at man tror på afguder, andre guder. Det er derfor, at vi i Messiansk Jødedom reciterer S'hema sammen med alle de andre Jødiske menigheder i hele verden. Men når vi, som en Messiansk menighed, reciterer S'hema, priser vi ADONAI, ikke bare som en Gud i ental, men som en treenig Gud. Vi ser Herrens treenige karakter: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Det er også vigtigt at bemærke, at lige forud for S'hema i 5 Mosebog 6:4, gentages i det forudgående kapitel (Femte Mosebog 5:1-3) kernen i læren om ADONAI, betydningen af lydighed mod disse love og bestemmelser for fremtidige generationer. Gud fortæller folk, at lydighed vil være en velsignelse for dem, et løfte om en stor fremtid.

Før S'hema fik Israelitterne De ti Bud, og nu er de samlet for at lytte til Guds stemme. En tordnende, høj stemme kom fra en brændende sky, der var dækket af en tyk tåge, da Israelitterne var samlet på det bjerg, hvor Gud gav budene til sin tjener Moses. Israelitterne gøs i frygt og ærbødighed for Gud, der med stærk hånd bragte dem ud af trældommen i Egypten.

De havde kendskab til en sådan Gud, de var vidner til dette gennem Moses og plagerne, mirakler som at gå over Det Røde Hav, da de undslap Faraos hær og endelig blev frie. Men stadig havde de ikke hørt eller set denne Gud, der havde reddet dem.

At se den brændende opvisning og høre Den Almægtige Guds stemme må have været både et frygtens og et sandhedens øjeblik. Derfor vil den deklarative udtalelse i S'hema give Israelitterne en dybere og mere omfattende forståelse af den Gud, som de skal tjene. Han er evig, Han er den eneste Gud. De har brug for at lytte, høre, adlyde og reagere for at modtage de velsignelser, der er lovet i de foregående vers.

Alle disse majestætiske øjeblikke kom sammen: lovgivningen, ilden og skyen på bjergets top, at høre den høje og tordnende stemme fra ADONAI selv, for at nå et klimaks i S'hema. Det er et afgørende øjeblik, udødelig for alle generationer, at omfavne eksistensen af deres skaber, deres frelser, deres Gud, som ikke er som nogen anden.

Kan du forestille dig et øjeblik, at være blandt Israelitterne og bevidne alle disse begivenheder? Disse grunde forklarer, hvorfor S'hema er den helligste bøn i hele Jødedommen og stadig bliver fremsagt i alle Jødiske menigheder i hele verden på Shabbatten, samt to gange dagligt af de Ortodokse Jøder.

Jeg tror, at S'hema har betydning for alle troende, nu da I fuldt ud forstår betydningen af disse kraftfulde, hellige ord, der kommer fra den bog, som vi alle ved, er ordene fra den Gud, vi tjener. Vi er alle podet ind på det samme træ, og derfor er vi alle en del af Israel, så lyt hele Israel, og svar i overensstemmelse hermed.

Må I blive rigt velsignede af denne artikel.