Otte måder at nærme sig det Jødiske folk på.

Fra Ivarfjeld.com/
26. marts 2013.

Find ud af hvem du er i Messias i forhold til Israel og det Jødiske folk.

Hvordan taler du, når du står over for en Jøde? Hvad gør du, når du besøger staten Israel. Her er en liste over otte måder, folk forholder sig til det Jødiske folk på.

Dæmonisering:
Hvis du føler, at det Jødiske folk er værre end andre, dæmoniserer du dem. Dette var, hvad Haman gjorde mod dronning Esters folk. Dette var, hvad Nazisterne gjorde. Det er, hvad Islam gør i dag. Det er den typiske sygdom, der kommer af anti-Semitisme.

Esther 3:5-6:
”Da Haman hørte, at Mordokaj ikke ville kaste sig på knæ for ham, blev han fyldt af vrede. Men han ville ikke nøjes med at lægge hånd på Mordokaj alene; de havde fortalt ham, hvilket folk Mordokaj tilhørte, og derfor ville Haman udrydde alle jøder, Mordokajs folk, i hele Ahasverus' kongerige.”


Delegitimering:
Dette er måden hos oprørerne i Sinajørken. De troede ikke på Det Forjættede Land. Dagens anti-Zionistiske Jøder tror heller ikke på Det Forjættede Land. De er klar til at opgive deres land for fred.

Hvorfor er vi her i det hele taget? er en fælles melodi i denne lejr.

Pavedømmet og FN er de stærkeste støtter af dem, der ønsker at gøre Israel til så lille en nation, at det ikke er muligt at forsvare det militært. Folk, der tror på Erstatningsteologien, ender i denne lejr. Størrelsen af Israel er uden betydning, ikke vigtig; det er blot én af mange nationer, store eller små.

Boykot:
Det er måden hos Islam og Socialisterne. I den Arabiske verden kan Jøderne ikke engang få en landingstilladelse, og det er umuligt for Jøder at få et visum. I den Vestlige civilisation er Israelske produkter fjernet fra supermarkeder, ligesom Nazisterne fjernede Jødiske bøger fra deres butikker, og brændte dem i gaderne i Berlin.

Neglisering:
At negligere Israel vil sige ikke at holde de løfter, man har givet landet. Dette er måden vedrørende "Osloaftalen". Mens Israel har holdt aftalen til mindste bogstav, er den Arabiske vej til "fred" at behandle aftalen som luft. USA og EU ser gennem fingre med Arabere, der lyver og snyder, men opløfter et ramaskrig og græder, hvis Israel reagerer med begrænsninger, når skriftlige aftaler ikke overholdes.

Tavshed:
Det er Bileams måde. Da han ikke var interesseret i at skade Israel, bad kongen ham om ikke at have noget med dem at gøre overhovedet. Overse dem. Bare lev et liv, som om Israel ikke eksisterer. De fleste "Kirker" på Jorden er som Balak.

4 Mos: 23:25:
”Balak sagde til Bileam: »Når du nu ikke forbander det, så lad i det mindste være med at velsigne det!«

Support:
Dette er det mest misbrugte ord i forbindelse med vort forhold til staten Israel. Alle verdensledere hævder, at de støtter Israel - selv Barack Hussein Obama. Pentagon leverer militært udstyr til Israel. Antikrists børn vil støtte Israel med en falsk "fredsaftale". Folk, der køber et produkt i Israel, føler sig velsignede. De kan være Katolikker, Muslimer, Mormoner eller hvad som helst.

Forgudelse:
Det er de mennesker, der tror, at staten Israel er de eneste udvalgte og gyldige repræsentant for Guds rige på Jorden. For at blive "hellig" er man nødt til at holde op med at kritisere Israel, og rejse til Løvhyttefest mindst hvert andet år. De, der prædiker Evangeliet for Jøder, ses på som et irritationsmoment. Denne lejr vil irettesætte mænd som Messias’ apostle, da man ikke formodes at skulle "fornærme Jøder" med Evangeliet, men blot "elske dem".

Velsignelse:
At velsigne Israel er både at støtte landet og give det Evangeliet. Fortæl dem om Jesu blod, der kan frelse enhver Jøde. Fortæl dem om evig adskillelse i Helvedes ild for alle, der afviser Messias. Ethvert andet forhold til Israel vil falde ind under en af de andre kategorier. De eneste sande tilhængere af Israel, som velsigner landet, er Messianske Jøder og Evangeliske Kristne, som kalder Israel til at omvende sig, eller gå fortabt.

Sande profeter skjuler ikke Sandheden selv for Kongen af Jerusalem:

2 Sam 12:7-10:
”Da sagde Natan til David: »Du er manden! Dette siger Herren, Israels Gud: Jeg salvede dig til konge over Israel, og jeg reddede dig fra Saul. Jeg gav dig din herres hus og lagde din herres hustruer i din favn, og jeg gav dig Israels hus og Judas hus. Og skulle det ikke være nok, havde jeg gerne givet dig langt mere. Hvorfor har du vist foragt for Herrens ord og gjort, hvad der er ondt i hans øjne? Hittitten Urias har du slået ihjel. Hans kone har du giftet dig med, og ham selv har du hugget ned med ammonitternes sværd. Fra nu af skal sværdet aldrig vige fra dit hus, for du har vist foragt for mig og giftet dig med hittitten Urias' kone.”

Er du ligesom Nathan, og ligesom Paulus?

Rom 1:16:
”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.”