Iran - Persien i Bibelen.

Fra Biblenation.org/
29. april 2009.
Af Dr. Douglas F. Levesque.

Landet Iran omtales i Skriften ikke som Iran, men som Elam, Media og Persien. Det har været beboet siden tæt på Skabelsen. Forskere daterer beboelse af jorden til 4000 f.Kr. Den første omtale i Skriften af dette land er via den tilsyneladende pioner efter Syndsfloden, Elam, søn af Sem. Elam var Noas barnebarn, 1 Mosebog 10:22. Det synes klart for befolkningen i det moderne Iran, at de er af gammel herkomst med gudfrygtige rødder: fra Elamiterne. Faktisk anerkender alle Iranske museer, lærebøger og universiteter dette faktum, men i dag praktiserer 99 procent af folket en dedikeret form for Islam og kalder sig Shia-Muslimer.

Shia-Muslimer er tilhængere af Koranen, ikke af Bibelen, og bliver mere og mere fjendtlige over for de Kristne og Jøderne. Det er denne nationale og religiøse fjendtlighed overfor indtrængen af 'Vestlig' ideologi og magt, der har sat dette gamle land i overskrifterne igen.

Den nuværende knurren om regional dominans, der kommer fra det bredere Mellemøsten, er på ingen måder et nyt fænomen. I Første Mosebog førte en Elamitisk konge ved navn Kedorlaomer, en gruppe  Mesopotamiske herskere i en militær kampagne for eksakt at hylde og dominere den region, der nu er det moderne Israel.

Den Bibelske patriark, Abraham, blev tvunget ind i konflikten, fordi hans nevø, Lot, blev taget til fange af angriberne. Abraham besejrede den multinationale styrke med 300 af sine egne mænd, men insisterede på, at sejren ikke skyldtes militær overlegenhed, men kom fra Guds hånd. De Kana'anæiske konger var taknemmelige, men Abraham var ikke mere imponeret over disse mænd end over dem, han lige havde besejret. De var konger af Sodoma og Gomorra, som snart skulle ødelægges.

Babylon (nær nutidens Bagdad i Irak) var i det geografiske centrum for mange magtfulde riger, og dominerede i sidste ende Elamiterne i syd og Assyrerne i nord. Profeten Daniel var uden tvivl indviet i dagens politik, og endte i den Elamitiske by, Susa, hvor han tjente den Persiske kejser Cyrus, og hans Medianitiske herre, Darius.

Det var i Susa, at Daniel havde sit store syn om Jesus, der ligner Johannes’ syn i Åbenbaringen. Englen Gabriel overbragte et budskab fra Gud til Daniel her, som opmuntrede ham vedrørende Israels fremtidige genoprettelse og Persiens endelige nedgang. Fra da af bliver Elam fremhævet i den større kontekst som det Persiske imperium.

Daniel havde forudset dette imperium i en drøm, repræsenteret ved arme og bryst af sølv. Dette imperium strakte sig fra Indien til Etiopien, og flyttede hovedstaden fra Susa til Persepolis. Disse ruiner ligger i dag nær den moderne by, Shiraz, sydøst for provinsen Llam (fra navnet Elam).

Selvfølgelig er Skriften fyldt med redegørelser om de Persiske herskeres tilladelse til Jødernes tilbagevenden til Israel fra deres lange fangenskab. Sheshbazaar, Zerrubabel, Ezra, Nehemias, Ester og Mordokaj, alle tjente tæt på magtens sæde og var medspillere i den gradvise genindførelse af de juridiske rettigheder, tilbagesendelsen af templets skatte, og genopbygningen af Jerusalems tempel og mure. Iran er baggrunden for alle disse historiske fortællinger i forbindelse med hjemtransporten af de Jødiske flygtninge fra det Assyriske og Babyloniske fangenskab.

Disse politiske intriger var uden tvivl et forsøg på at danne en stærk alliance med de tidligere slavefolk med henblik på at skabe en geografisk buffer mod den opstigende 'Vestlige' storm af Grækere og magter, der krænkede deres imperium.

En lignende indtrængen føles af de Iranske Imamer og Ayatollaher i dag, men de bruger ikke en goodwill-kampagne for at bekæmpe det denne gang. De bruger i stedet en kampagne med regional guerilla-krigsførelse, og global terror retfærdiggøres i Shia-loven.

Efter mislykkede Vestlige kampagner befandt Perserne sig i kamp mod den unge erobrer, Alexander, der gjorde kort proces med deres hære og brændte byen, Persepolis, som en erklæring til nationerne om hans nye verdensorden. Efter hans død opdelte Grækerne enorme landområder, som i samme rækkefølge blev generobret eller simpelthen assimileret af Romerne.

Romerne måtte til gengæld opdele deres imperium, indtil de Kristne Byzantinske monarker til sidst havde indflydelse i regionen. Den Muslimske bevægelse afviste den gamle Romerske orden og det Byzantinske styre, idet de opfyldte tomrummet for formål og selvidentitet i regionen, for i sidste ende at blive den dominerende kraft i Iran.

De har kæmpet for at blive blot en tredjegrads magt i 2.400 år, men står nu med den bedste chance for global fremgang, siden verden blev regeret fra deres byer.

Måske den bedste indsigt i, hvordan Bibel-troende bør reagere på den aktuelle sabelraslen og det potentielle nukleare opgør mod Amerika findes i Det Nye Testamente - Apostlenes Gerninger. I kapitel to finder vi gudfrygtige mænd og konvertitter fra alle fire verdenshjørner, herunder "Elam".

Det er utroligt at tænke på, at det moderne - for det meste Bibel-afvisende - Iranske folk, var repræsenteret ved den største Ånds-inspirerede evangeliserings-kampagne, der nogensinde er bevidnet. Disse Elamiter hørte Galilæere tale budskabet om Kristus på deres eget modersmål med et perfekt ordvalg! Bibelens sandheder blev hørt af Iranere! Det var Guds vilje!

Sådan bør det også være i dag. Der er en lille, men voksende gruppe Iranske kristne, som dagligt læser Bibelen på det Persiske sprog, og som dristigt, men omhyggeligt, distribuerer det til deres landsmænd.

Det faktum, at Amerikanske tropper næsten omslutter Iran i dag, gør den nuværende Præsident, Ahmadinejad, og den militære virksomhed meget vrede. De forfølger atomkraft, bakker terrororganisationer op, køber avancerede våben i et alarmerende tempo og allierer sig med et nyligt robust Rusland.

Disse omstændigheder kan også ses profetisk i Skriften. Ezekiel profeterer i kapitel 38-39 om Gog- og Magog-krigen (Rusland), der på linje med Persien (Iran) er imod Israel, men vil blive tilintetgjort af Gud selv. Amerika ser ud til at være fraværende i dette scenario. Kunne det betyde, at vi er passive, underkuede eller neutrale under denne tid? Skal vi miste magt eller er vi lammede af masseødelæggelsesvåben? Det er en interessant sag, som Bibel-entusiaster utvetydigt målretter på Iran i nyhederne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Admin: Der er ingen amerkanske tropper, der omslutter Iran idag, okt. 2012.