Gi meg sjelen. Så kan du ta det, som er av verdi.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
23. april 2015.

"Kongen i Sodoma sa da til Abram: "Gi meg folket*, så kan du ta det som er av verdi." (1 Mos 14:21)
<* Hebr.: næfæsh: sjelen - personene.>

Det var som om, disse ordene nærmest ble ropt til meg her en morgen, allrede før jeg var skikkelig våken: "Gi meg folket, så kan du ta det som er av verdi." - Eller for å si det på den Hebraiske måten: "Gi meg sjelen, så kan du ta det som er av verdi."

Jeg forstod ikke, hvorfor akkurat dette verset plutselig skulle dukke opp i tankene mine, for jeg har ikke lest det på lange tider og har heller aldri tenkt særlig nøye over det. Men etter å ha gått og "smattet" på det i et par dager, har det blitt ganske så alvorlig for meg.

For selv om vi alle vet, at den Jordiske kongen av Sodoma døde for mange tusen år siden, vet vi likevel, at den samme ånd, som talte gjennom ham, fortsatt lever i Verden idag, og den taler akkurat de samme ordene idag som igår: "Gi meg sjelen, så kan du ta det som er av verdi."

Der er mange, som er ute etter sjelene våre. Særlig er de ute etter oss, som tror på Jesus. Ja, de bruker alle tenkelige lokkemidler for å vinne oss, og de slår til akkurat der, vi er svakest. For vi har alle våre svake sider.

Noen er svake for penger og makt. Andre er svake for ære og berømmelse. Atter andre for rus, nytelse og sex. Derfor lover Islam deg 72 jomfruer og evigvarende ereksjon. Bare "Gi meg sjelen, så kan du ta det som er av verdi" for deg.

Det hele ble så alvorlig for meg, at jeg måtte ned på kne. For jeg er ingen Abram, som klarer å stå imot Kongen av Sodoma. Og jeg vet utmerket godt om alle mine svakheter. Jeg vet, hvordan jeg svikter hver eneste dag. Derfor måtte jeg bare si, som det står i Rom 7:24: "Å, jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg ut fra dette dødens legeme?"

- Du må holde meg fast, Jesus, for jeg makter det ikke selv. Jeg får det ikke til.

Da var det godt å lese det, som står i Rom 8:35-39: "Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Det står skrevet: For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer."

"Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre."

Det samme sier Jesus i Joh 10:27-30: "Mine sauer hører Min røst, Jeg kjenner dem, og de følger Meg. Og Jeg gir dem evig liv; de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av Min hånd. Min Far som har gitt Meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av Min Fars hånd. Jeg og Faderen er Ett."