Er Muslimernes Allah en afgud? - del IV af IV.

Fra Jesus-lever.dk/
Af Eskild Skov Særkjær.

Allah hader Bibelens Gud
Den, som læser Koranen, vil vide, at Allah absolut ikke er identisk med - eller har noget til fælles med Israels Gud, som har åbenbaret sig som Abrahams, Isaks og Jakobs Gud og Jesu Kristi Fader. Hans navn er Jahve (Herren) for evigt, 2 Mos 3:14-15, 1 Pet 1:3.

Disse navne mangler fuldstændig i Koranen af den simple grund, at det ikke er den samme HERRE, som åbenbarer sig dér. Dette forklarer, hvorfor Koranens Allah er i en så diametral modsætning til ’Bibelens Gud', hvorfor Koranen og Muslimer hader alt, hvad der har med den levende Gud at gøre, herunder hans kærlighed til os ved sin Søn, Jesus Kristus, som døde for alle menneskers synder på Golgatas kors, 1 John 4:10, jfr. Koranen 4:156-159, 30:2.

Hvis Allah var Gud
Hvordan kunne vi som Kristne blive frelst, hvis det var Allah, som var vores Gud? Det ville være umuligt!. Hvordan kan nogle tro, at Allah er den levende Gud, når Bibelens åbenbaring af Gud og hans evige frelsesplan i Jesus Kristus afvises så totalt i koranen? Hvordan kan nogle tro, at Allah er Gud, uden at de også tror på Allahs åbenbaring af sig selv i Koranen, som fx påstår følgende

• At den er sandheden, som skal adlydes for at bliver frelst
• At den står over alle Bibelske skrifter
• At de Kristne har taget fejl, da de påstod, at Jesus døde for menneskers synder
• At Jesus hverken er herre, Gud eller frelser, men kun en profet som så mange andre
• At ’Helvedes ild venter på dem, der ikke tror på profeten’, Koranen 4:149-50.

Koranen lægger ikke skjul på, at enhver, som ikke ’underkaster sig’ Allah’s åbenbaring til den sidste profet Muhammed, er forbandet. Derfor hævder Koranen, at Islam er den eneste sande religion i fortid, nutid og fremtid, men som Jøder og Kristne har fordrejet (i Bibelen) og har derfor også be-vidst skjult budskabet om Muhammeds komme.

Slutning
Hvis ånden i Koranen var den samme som Bibelens Ånd, så ville Koranen ikke være så fjendtligt indstillet overfor Jøder og Kristne eller overfor Bibelens budskab om synd, nåde, dom og retfærdighed. Men Allah er ikke Gud! Og derfor advarer Bibelen klart mod at (forsøge at) forene Kristus og Beliar, jfr. 2 Kor 6:15.

Vi skal ikke tro, at Gud vil velsigne, at vi forsøger at gøre en afgud som Allah til Gud, måske fordi vi mener, at Muslimer så bedre kan blive nået med Evangeliet. Eller måske allerede er forført til at tro, at når Muslimer og Kristne har samme Gud, så kan Muslimer finde sandheden i Koranen og blive frelst ved at dyrke Allah og blive ’Messianske Muslimer’. Det er der allerede mange, som hævder, og forskellige artikler i fx Udfordringen er bestemt heller ikke afvisende overfor denne mulighed (23).

Nogle går endda så vidt, at de mener, at når Muslimer og Kristne er ’brødre’, er der ingen grund til at søge at omvende Muslimer til Kristendommen (24).

Må det være sådan, at vi som Kristne må omvende os fra at forbinde afguden Allah med den Treenige Gud, så vi ikke modarbejder den levende Guds frelsesplaner og bliver årsag til, at Antikrist lettere kan træde frem for - sammen med Djævelen - at påberåbe sig at være den eneste og sande Gud.

Må vi, som er Kristne, vogte os for at påkalde en afgud, men give alle, også Muslimer, et klart vidnesbyrd om vores Herre og frelser, som er åbenbaret for os i Bibelen, læs John 17:3 og Gal 1:8-10.

Bibliografi:
Obs. div. artikler af den verdenskendte Broder Andreas findes alle på adressen: www.bible.ca
1 Troens bevis, februar 2003
2 Se foto og tekst i Artiklen: Allah – God? Islam’s Deified Construct på adddressen:
3 www.biblebelievers.org.au/
4-5 Broder Andreas: Islam, Truth or Myth?
6 Broder Andreas: Allah’s Daughters
7 Broder Andreas: Islam: Mereorite worship
8 Broder Andreas: The pre-Islamic origin og ’Allah’
9-11 www.letusreason.org: Is Allah the name of God?
12 The Hajj. F. E. Peters, p. 3-41, 1994.
13-14 Broder Andreas: Hubal and Allah the Moon God. Intro + pt. 7h.
15 http://www.blomington.in.us/: Islam: Submission to Allah through murder and suicide.
16-17 Broder Andreas: The pre-Islamic origin of ’Allah’, pt. 58 + 1-2
18 Broder Andreas: Allah – the Moon God.
19 Broder Andreas: The pre-Islamic origin og ’Allah’
20 Broder Andreas: Hubal and Allah the Moon God, pt. 8-9
21 Broder Andreas: Allah is never found in the Bible
22 www.letusreason.org/Islam1.htm
23 Udfordringen nr. 12 & 14, 2003
24 Se ’Prophety Today’, nr. 4 2003. David Wilkerson: ’Conflictt persecution the world church’