En vandkrig, der opfylder Bibelsk profeti.

Fra Prophecynewswatch.com/
5. juni 2014.

Tilsyneladende i aggression har den Tyrkiske regering for nyligt afbrudt floden Eufrats tilstrømning, hvilket primært truer Syrien, men også Irak, med en større vandkrise, der har fået vandstanden i Assadsøen til at falde med omkring seks meter. Denne udvikling har ladt millioner af Syrere uden drikkevand eller elektricitet, og truer Irak med lignende konsekvenser.

Al - Akhbar.com har rapporteret, at den Tyrkiske regering derved krænker internationale normer. En kilde advarede om, at "et yderligere fald på en ekstra meter ville sætte dæmningen ud af funktion." Imidlertid siges det, at vandforsyningen i nogle ekstra reservoirer er tæt på at være udtømte, og de forventes at løbe helt tør for vand i løbet af kort tid.

Ifølge Al-Akhbar vil tabet af vandforsyninger til dæmningen betyde, at dyndet i søen vil tørre ud, hvilket vil presse strukturen, give den sprækker, og i sidste ende vil den fuldstændig kollapse – og så må man lukke dæmningen. Men det vil kun yderligere forværre situationen, så man overvejer alternativer såsom aktivering af hvilende termiske anlæg, selvom det synes sikkert, at de ville være utilstrækkelige til at løse problemet, medmindre den Tyrkiske regering træffer beslutning om at genoptage pumpningen af Eufrats vand.

Med denne proces vil det - hvis den genoptages - stadig tage omkring en måned, før vandet er tilbage på sit normale niveau. I denne periode forventes folks lidelser at blive alvorlige.

Men hvad var det, der i første række afstedkom Tyrkiets handling imod nationer med Muslimske medmennesker? Al - Akhbar.com forklarer det som en historisk konflikt. Floden Eufrat har historisk set været i centrum for en konflikt mellem Tyrkiet på den ene side og både Syrien og Irak på den anden. Tyrkiet insisterer på at betragte Eufrat som en "grænseoverskridende flod" og ikke en "international flod," og er derfor ikke "omfattet af international lovgivning."

I 1987 blev en midlertidig aftale mellem Syrien og Tyrkiet underskrevet om dele vandforsyningen af Eufrat i den periode, hvor bassinet ved Ataturk-dæmningen blev fyldt op.

Takket være aftalen forpligtede Tyrkiet sig til at yde et årligt niveau på over 500 kubikmeter vand i to år ved den Tyrkisk-Syriske grænse, indtil man nåede en endelig aftale om deling af vandforsyningen af floden mellem de tre lande. I 1994 indregistrerede Syrien aftalen ved FN for at sikre et minimum, vedrørende Iraks og Syriens ret til vandet fra Eufratfloden.

Men tilsyneladende er det ikke kun Tyrkiet, der har en "kontakt" til at udtørre Eufrat: Tørke i Syrien, og misbrug af Eufrat vand i Irak, anses også for at være vigtige faktorer, der kan udtørre Eufrat uden Tyrkisk intervention. Denne konklusion er ikke baseret på formodninger, men på historiske beviser: Dette skete rent faktisk i juli 2009, rapporterede New York Times.

Disse andre medvirkende årsager til udtørringen af Eufrat blev bekræftet for nylig. I februar 2013 havde PressTv.com en artikel med titlen ”Tigris- og Eufrat-bassinerne udtørres, viser studier: "Forskere... har i en syvårig periode, der begyndte i 2003, fundet, at dele af Tyrkiet, Syrien, Irak og Iran langs Tigris. og Eufrat-flodernes bassiner har mistet 117 millioner hektar (144 kubikkilometer) af det samlede oplagrede ferskvand," sagde NASA og University of California i en fælles pressemeddelelse.

Forskerne sagde, at omkring 60 procent af tabet skyldes "indvinding af grundvand fra underjordiske reservoirer." Jay Famiglietti, forskningsinspektøren for undersøgelsen samt en hydrologist og professor ved University of California udtalte, at tilbagegangen især intensiveredes efter en tørke i 2007: "Tempoet var især slående efter tørken i 2007. Imidlertid fortsætter efterspørgslen efter ferskvand med at stige, og regionen koordinerer ikke sin vandforvaltning på grund af forskellig fortolkning af international lov."

Daniel Pipes forklarer på sin blog, Daniel Pipes.org, at den Tyrkiske regerings evne til helt at stoppe Eufrats vand, hvor den forlader Tyrkiet og flyder ind i Syrien, er en præstation, der er muliggjort af det enorme reservoir bag Atatürk Dam.

Det, der er betydeligt her, er, at Tyrkiet med vilje kunne bruge sin teknologiske kontrol af Atatürk Dam til hurtigt og nemt at udtørre Eufrat for at opnå militære fordele, såsom at tillade militære tropper og lastbiler at krydse over Eufrat på tørt land. Bibelen profeterer om, at det faktisk vil ske i de sidste dage:

”Den sjette engel blæste i sin basun, og jeg hørte en røst fra de fire horn på guldalteret foran Gud sige til den sjette engel med basun: »Løs de fire engle, som står bundet ved den store flod Eufrat.« Og de fire engle, som holdtes rede til den time og dag og måned og år, blev løst, så de kunne dræbe en tredjedel af menneskene Tallet på rytterhærene var to gange ti tusind titusinder. Jeg fik tallet på dem at høre.” (Åbenbaring 9:13-16).

”Den sjette engel hældte sin skål ud over den store flod Eufrat, og den udtørredes for vand, så der blev banet en vej for kongerne fra solens opgang.” (Åbenbaringen 16:12).

Revelation Now.net forklarer: "Det, der er endnu mere sigende, er, at udtørring af floden giver mulighed for, at et mobilt infanteri kan marchere direkte til Israel". Det følger heraf, at Israelfjendtlige lande som f.eks. Tyrkiet ville være glade for at hjælpe og slutte sig til de angribende "Konger fra Østen", der vil marchere mod Israel, ved at tillade dem en let passage over det udtørrede Eufrat-land med tropper og kampvogne.

Hvem er da "Kongerne fra Østen", som der tales om i Åbenbaringen 16? Bibel-lærde synes at være enige om, at det henviser til det moderne Kina. Åbenbaringer 9:16 taler om en hær, der er 200.000.000 stærk: Kun Kina siges at have kapacitet til at opfylde denne kvote i vor generation, og kan således opfylde Skriftens profetier.

En sådan lærd, Dr. Couch forklarer i en artikel for Scofield Prophecy Studies: "Eufrat er altid blevet opfattet som en geografisk og politisk kløft i Mellemøsten. Skønt den næsten løb midt igennem oldtidens Babylon, blev den betragtet som en barriere for styrker, der måske ville bevæge sig til Mellemøsten, Afrika og Østeuropa og medbringe Barbariske folkeslag fra det fjerne Østen.

Et synspunkt er, at dette er en måde til beskrivelse af Endetidens bevægelse af styrker i regionen, dvs. alle de Muslimske nationer som Saudi-Arabien, Iran eller Irak, der vil pønse på at komme imod Israel i Endetiden. Men en mere almindelig opfattelse siger, at disse "Konger" er lederne af staterne længere mod Øst, Indien og/eller Kina. Indien har aldrig været en aggressiv magt, der forsøgte at bryde ud af det Indiske kontinent, men det er ikke umuligt i et Endetids-scenario.

Men det mere plausible svar er, at disse Konger repræsenterer Kina. Magten fra Østen er sandsynligvis Kina. Skønt vi må være forsigtige og undgå at blive dogmatiske vedrørende dette, leder alle tegn til dette som en mulighed.

I dag kunne Kina opstille en hær på mere end 300.000.000 mand! Det er nu den førende producerende nation endog før både Amerika og Japan. Kinas oprustning finder sted i et alarmerende tempo. Det arbejder hen imod en fuld ubådsstyrke, og ønsker også at bygge hangarskibe, der vil give det komplet mobilitet rundt om i verden."

Uanset hvordan Eufrat vil udtørres på Englens kommando, når denne udøser sin 6. skål, vil "Østens Konger" drage over den. Endnu en gang kan vi se, hvordan scenen er fuldstændigt sat til opfyldelse af Bibelens profetier om Endetiden i Åbenbaringen 9 og 16 og også omtalt i Daniel 11:40-45.

Og som Jesus sagde: "Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.” (Luke 21:28).

Read at: http://www.prophecynewswatch.com/2014/June05/052.html#cAIRgpCJ1BsqQVEW.99