Det Russiske militær.

Fra Prophecynewswatch.com/
4. marts 2014.

Det Russiske genoprustningsprogram og den Ukrainske krise er kun toppen af isbjerget.

I begyndelsen af 2013 annoncerede Vladimir Putin militærreformer, der omfattede en storstilet genoprustning af Rusland. Putin, der konstaterede, at Rusland opfattedes som svag, hvilket gjorde det sårbart overfor ydre pres og indre forstyrrelser, begyndte at presse på for øget finansiering af en omdannelse af de Russiske væbnede styrker fra de svækkede rester, der var arvet fra den gamle Sovjetiske supermagts militærapparat, til en mindre, men mere moderne, mobil, teknologisk avanceret og kompetent styrke til det enogtyvende århundredes.

Den Russiske Præsident sagde: "At sikre, at Rusland har en pålidelig militærmagt, er prioriteten for vor stats politik." Præsidenten tilføjede, at Rusland var tvunget til at tage afgørende skridt for at styrke sit nationale luftforsvarssystem, så det kunne imødegå USA's og NATO's indsats i udbredelsen af missilforsvar. For at gøre dette, indledte Rusland en særdeles omfattende genudrustning af hæren, søværnet og andre militærtjenester.

Dette er ikke tom snak. Retorikken er blevet modsvaret af en samtidig fordeling af ressourcer. Rusland er nu i gang med sin største militæroprustning siden sammenbruddet af Sovjetunionen for mere end to årtier siden, med store stigninger i forsvarsudgifterne hvert år indtil 2020.

I de sidste halvandet år har Rusland udført militærøvelser på en skala, der ikke er set siden afslutningen af den kolde krig. I februar i år beordrede den Russiske Præsident Vladimir Putin en presserende militærøvelse for at teste kampberedskabet hos de væbnede styrker i det vestlige og centrale Rusland, Den blev gennemført i to faser fra 26. februar indtil 3. marts.

Øvelsen omfattede tropper, der tog sig af fingerede sikkerheds- og terrortrusler. Som en del af prøven, blev adskillige øvelser afholdt ved de Russiske grænser til andre lande, herunder Ukraine.

Den anden etape indebar en øvelse for modstandsstyrker med deltagelse af Ruslands Nordlige og Baltiske flåder, samt bombeangrebs-øvelser. En omfattende inspektion af Indenrigsministeriets tropper blev også bestilt.

Mens Vestlige medier var hurtige til at forbinde øvelsen med situationen i Ukraine, blev sådanne øvelser foreslået af Putin så tidligt som i september sidste år, og efterfulgte massive øvelser i 2013. Sergey Sjojgu, Ruslands Forsvarsminister, var også hurtig til at lade journalisterne vide, at øvelserne ikke på nogen måde var forbundet med de aktuelle begivenheder i Ukraine.

Genoprustningsprogrammet 2020
Den Russiske regering har efter sigende afsat 20 bilioner Rubler (640 milliarder Dollars) til en omfattende oprustning af de væbnede styrker, der vil have en andel af moderne våben på 30 procent i 2015 og overstige 70 procent inden 2020.

Det lader til, at Rusland militært er tilbage, og resten af Verden bemærker det. Russiske planer om en militærreform og genoprustning har skabt bekymring, især i USA. Washington Times har rapporteret, at Pentagon bemærkede Ruslands nukleare øvelse sidst i februar 2013, dens største i 20 år.

I juni 2013 afslørede Ruslands Forsvarsministerium oplysninger om timingen af deres plan til forøgelse af andelen af moderne våben i de væbnede styrker til 70 procent i 2020. De Russiske planer ser bestemt imponerende og ildevarslende ud.

Budgettet for den Russiske flådes skibsbygning var for et par år siden mindre end 10 procent af den Amerikanske flådes, men Russerne har nu lukket hullet og bruger, med hensyn til budgetmæssige udgifter, omkring halvdelen af det, der vil blive afsat til den Amerikanske flådes nybyggeri.

I 2020 vil den Russiske hær være struktureret omtrent kampklar med let-indsættelige brigader, med det mål, at have styrkerne udstyret med mindst 70 procent næste-generations-våben og -udstyr.

Hvis alt går efter planen, vil det Russiske militær i 2020 vende tilbage til en million aktivt tjenende i personalet, der bakkes op af 2300 nye tanks, ca. 1200 nye helikoptere og fly, med halvtreds nye skibe og 28 ubåde, med et hundrede nye satellitter med kommando- og kontrol-egenskaber, designet til at forøge Ruslands kommunikation.

Andelen af nye militære luftfartøjer vil stige til 56 procent i 2017, mens moderne helikoptere samme år vil omfatte 76 procent af flåden. Det blev også afsløret, at andelen af moderne ubåde skal være på 47 procent ved udgangen af 2014. Dette tal forventes at vokse til 51 procent i 2015, før det når målet på 70 procent i 2020.

Ruslands ambitiøse våbenanskaffelses-program 2011-2020 kræver opgradering af op til 11 procent militært udstyr om året, og vil gøre det muligt for landet at øge andelen af moderne våben i de væbnede styrker til 70 procent i 2020.

Ruslands forsvarsmål for årtiet
Afsnittet er udeladt.

Geopolitisk lederskab
For ikke så længe siden erklærede Rusland modernisering gennem samarbejde med Vesten som en vigtig prioritet; Hvorfor militariserer landet da sig selv i dag?

NATO har al mulig grund til at være bekymret over denne udvikling. Den Nordatlantiske Alliances evne til at udføre "out-of-area"-operationer, kombineret med de fleste Europæiske landes beslutning om at reducere deres forsvarsudgifter, var baseret på den antagelse, at Rusland ikke længere udgør en trussel, og nu ser Rusland ud til effektivt at ændre de "afvæbnings"-vilkår fra 1990erne, som sådanne beregninger var baseret på.

Kreml promoverer sin egen opfattelse af integration med Vesten ved at standse NATO-ambitionerne hos de post-Sovjetiske naboer.

Ruslands militarisering er også en kilde til bekymring for nogle Østeuropæiske lande, der er medlemmer af NATO - først og fremmest Polen og de Baltiske lande.

Geografisk ser Rusland sig selv som "en garant for stabilitet" i Eurasien, og derfor bliver primært det ressource-rige Arktis og Asien-Stillehavsområdet højt prioriterede områder.

I en tid med eskalerede spændinger med Vesten på grund af Ukraine, forhandler Rusland med otte regeringer rundt om i verden om adgang til militær-faciliteter, der kan gøre det muligt for dem at udvide kapaciteten af langtrækkende maritime og strategiske bombefly.

Som et skridt í udvidelse af Ruslands globale indflydelse har Forsvarsminister Sergei Shoigu sagt, at militæret er involveret i forhandlinger med Cuba, Venezuela, Nicaragua, Algeriet, Cypern, Seychellerne, Vietnam og Singapore. Rusland søger ikke at etablere baser i disse områder, men at nå til enighed om at kunne bruge faciliteter der, når det kræves.

Landene er alle strategisk placerede – i tre venstreorienteret-regerede lande, der er tæt på USA, ved hver sin ende af Middelhavet; i det Indiske Ocean syd for Aden-bugten; og i nærheden af nogle af Verdens vigtigste shipping-baner i Malaccastrædet og Det Sydkinesiske Hav.

Adgangen til de nye placeringer ville udvide det Russiske militærs potentielle rækkevidde langt ud over de eksisterende ekstra-territoriale baser, ved den Syriske havneby Tartus og i de tidligere Sovjetstater – Ukraines Sevastopol, Armenien, Belarus, Tadsjikistan, Kirgisistan, Kasakhstan og de besatte Georgiske regioner, Abkhasien og Sydossetien.

Rusland hjælper nu Vietnam med at opgradere faciliteter ved Cam Ranh Bay, herunder et træningscenter for ubåde, og forhandler om privilegeret adgang til optankning og reparations-faciliteter der for sine skibe.

Det Russiske militær vokser stærkere og gendanner strategisk sin konventionelle kapacitet for at bakke fordringerne på status som stormagt op. Selvom Rusland ikke kan være i stand til direkte at udfordre USA, er spørgsmålet, hvordan denne nyfundne tillid vil spille ind på den internationale arena. Ukraine-krisen kan være den først af mange.

Read more at: http://www.prophecynewswatch.com/2014/March04/042.html#dCU2JHclB2cGSiwZ.99
-------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: En mulig udlægning af Kong Nebukadnesars drøm.