"Drawing Near" - I.

Fra bogen "Drawing Near".
Af John MacArthur.

I erkendelse af Guds suverænitet.
"I tro talte Josef, da han nærmede sig sit endeligt, om Israels børns udgang af Egypten og befalede, hvad de skulle gøre ved hans døde ben.” (Hebr 11:22)

Gud bruger din nuværende situation til at gennemføre Hans fremtidige formål.

Ligesom Abraham, Isak og Jakob, var Josef arving til Guds pagtsløfter. Hans håb var fast rettet mod Gud, og han vidste, at en dag ville hans folk være hjemme i det Forjættede Land.

Selv om han tilbragte hele sit voksne liv i Egypten, og aldrig så det Forjættede Land selv, vaklede Josefs tro aldrig. Ved slutningen af sit liv pålagde han sine brødre at flytte hans ben fra Egypten og begrave dem i deres fremtidige hjemland (1 Mos 50:25). Denne anmodning blev opfyldt i 2 Mos 13:19.

Men Josefs tro lå ikke kun i løfterne om fremtidige begivenheder, for hans liv var præget af usædvanlig tillid til Gud og personlig retskaffenhed. Hans forståelse af Guds suverænitet var unik blandt patriarkerne. Selvom han led meget i hænderne på de, der øvede ondt (herunder hans egne brødre, som solgte ham til slaveri), erkendte Josef Guds hånd i enhver begivenhed i hans liv og underlagde sig Hans vilje.

Josef sagde til sine brødre: ”Vær nu ikke bedrøvede og skamfulde over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse.”… ”Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet og lade jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Han har gjort mig til fader for Farao og til herre over hele hans hus og til hersker i hele Egypten.” (1 Mos 45:5 og 7-8.)

Senere, efter deres fars død, beroligede han dem igen: "Men Josef svarede dem: ”Frygt ikke! Er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket: holde mange mennesker i live."(1 Mos 50:19-20).

Det geniale ved Josefs tro var at forstå den rolle, som de nuværende omstændigheder spillede i opfyldelsen af fremtidige løfter. Han accepterede velsignelse og modgang, fordi han vidste, at Gud ville bruge begge dele til at udrette større ting i fremtiden.

Josef er det klassiske Gammeltestamentlige eksempel på den Sandhed, at Gud virker alt til gode for dem, der elsker ham (Rom 8:28). Det er et løfte, du også kan stole på.

Forslag til bøn:
Bekræft din tillid til Guds suveræne værk i dit liv.

Til yderligere læsning:
Læs om Josefs liv i Første Mosebog 37-50.