Hvad er tusindårsriget?
Fra Raptureready.com/index.php

Åbenbaringen 20:4-6: "Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på dem; de fik givet domsmagt. Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i tusind år. De andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme. Det er den første opstandelse. Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de tusind år.”

Der er lige så mange forskellige meninger om Kristi tusindårsrige regering, som der er om Bortrykkelsen. Udfra ovennævnte vers kan vi være sikre på, at den kommer efter Trængslestiden - efter Anti-Krist’s herredømme på jorden - og vi kan tydeligt se, at ikke alle mennesker - ikke engang alle Kristne - vil være til stede på jorden i disse 1.000 år.

Åbenbaringen 20:2-3: "Englen greb dragen, den gamle slange, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år og styrtede ham i afgrunden og satte lås og segl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de tusind år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid.”

Tanken om, at Satan ikke vil være på jorden og ikke vil være i stand til at friste og udspy løgne til de troende, hjælper os til at forestille os, hvordan livet på jorden vil være i tusindårsriget. Ingen depression, ingen sygdom, ingen frygt, ingen bekymring, ingen tvivl ...

Hvis du aldrig har taget imod Jesus Kristus som din personlige frelser, så lad dette være endnu en grund til at ønske at være på Hans side. Sæt dit håb og tillid til Ham, og luk Ham ind i dit liv.