Nogle eksempler på kopier af "Jesus".

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
10. december 2011.

Vil Jesus frelse enhver, der hævder, at de tror på Ham?

Mange mennesker har givet udtryk for forskellige meninger om, hvordan man skal forstå frelsen. Den eneste gyldige forklaring findes i Bibelen.

Matt 7:22-23:
”Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!”

Først må vi erkende, at der er flere kopier af Jesu omkring os.

2 Kor 11:4:
”I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.

Lad os tage et kig på de mest almindelige af dem.

1. Jesus efter mit eget valg:
Du har måske hørt folk sige noget i retning af: "Jeg tror på Jesus, men jeg tror ikke på, at der er et Helvede". En sådan udtalelse siger os, at der må være en "Helvede-afgrænset" Jesus i spil. Han er en lovløs mand, da sådanne påstande gør Jesus fra Nazareth til en løgner. Bibelen siger, at der er et Helvede.

Mange mennesker har endda bedt "synderens bøn" til denne kopi, og hævder, at de er blevet "født på ny". Jeg kunne have offentliggjort endeløse eksempler på folk, der tror på en sådan "Jesus" - endeløse eksempler på personlige synspunkter, der modsiger Bibelen.

2. Jesus fra Rom:
Denne kopi har mange ligheder med ovenstående version. Den eneste forskel er, at denne "Jesus" er "pavens valg". Kun han kan programmere ham med alle slags Katolske dogmer, der modsiger Skrifterne. De ultimative tilbedere af kranier, knogler og lig findes i denne kult.

3. Jesus, den "rige Messias":
Dette eksemplar er en Amerikansk kopi af den Jødiske Messias. Denne "Jesus" skulle være rig i denne verden, og alle, som tror på ham, formodes at blive rigt velsignet med materielle velsignelser. Jeg har også kaldt denne kopi en "pengeautomat-Jesus". For at kunne trække kontanter fra den nærmeste pengeautomat er du først nødt til at sætte nogle penge på kontoen til fremgangs-teologiens prædikanter.

4. Jesus i Koranen:
Denne kopi af Jesus er ikke en guddom, men en moralsk mand. Han var en fantastisk lærer, og en genial profet. Men slet ikke Guds Søn - lig Gud, Hans Fader. Han kunne ikke frelse nogen, ikke engang sig selv kunne han frelse fra at blive korsfæstet.

5. Jesus i Jehovas Vidner:
Denne kult hævder, at kun Gud er Alfa og Omega, skaberen. "Jesus" var hans første skabning, og ikke en medskaber. Da Bibelen siger, at vi kun skal tilbede Skaberen, hævder denne Jesus kopi, at tilbedelse af ham er synd. Man må ikke engang bede i hans navn.

6. Jesus hos Mormonerne:
Bibelen er ikke den eneste inspirerede bog, der afslører sandheden om, hvem Gud er. Mormonernes Jesus har tilføjet en anden Bibel, som blev åbenbaret for en profet i Amerika 1700 år efter Jesu død på korset i Jerusalem.

Disse kopier gør dig til et produkt af relativismen. Alt kan være tilladt. Der kan være mange uopdagede "hellige bøger".

7. Jesus i New Age:
New Age har en Jesus-kopi. Han er kun én gud blandt mange, og en port blandt mange porte til Himmeriget. New Age er dybest set overhovedet ikke noget nyt. Den er den ældste af de religioner, der er til stede på Jorden i dag. Den kaldes Hinduisme.

8. Jesus udenfor det profetiske ord:
Dette er Jesus alene, en Messias i Det Nye Testamente alene. De hævder, at der ikke findes meget interessant om Ham i Det Gamle Testamente. De er ikke opmærksomme på de profetiske ord, eller Hans Faders evige løfter, og står absolut ikke bag genoprettelsen af Israel.

Jesus af Nazareth:
Den sande Jesus af Nazareth er Guds Ord, forklaret i den Bibelske kanon. Denne kanon blev afsluttet ved Den Hellige Ånd. Alle, der har genåbnet kanonen, har begået en ikke tilgivelig synd mod Helligånden.

Tag ikke fejl. Alle, der ikke tror på Guds Ord, kommen i kødet, er faldet i bedragets grav.

Først offentliggjort 11. december 2010