Helvede, er det evigt? - del IV af IV

Fra Endtimebibleprophecy.
23. august 2014.
Af Gordon King.

Luk 16:24:
”Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer.”

Pines i luer, læske tungen, lyder som det Helvede, jeg forestiller mig. Et sted med pine, adskilt fra Gud, for evigt.

Vi udgør et legeme med sjæl og ånd. Når kroppen dør, vender ånden tilbage til Gud. Det betyder ikke, at vi ikke længere eksisterer, men at vi (vor ånd) skal dømmes af Gud. For Gud skal dømme både retfærdige og uretfærdige.

Prædikerens Bog 12:7:
”Støvet vender tilbage til jorden, hvor det var, og livsånden vender tilbage til Gud, som gav den.”

Hvorfor gik Jesus meget langt for at informere os om Helvede, hvis det ikke var sådan? Hvorfor fortalte Han os, at det er et sted med evig straf, hvis Han ikke ønskede, at vi skulle tro det? Hvorfor fortalte Apostlene os om Helvede og sagde, at vi skal frygte Ham, der kan sende os der for evigt?! Var det ikke sandt?

Jeg ønsker ikke at tro, at Helvede er et virkeligt sted, eller at det er et sted med evig straf. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Gud gør sådan noget. Men Han fortæller mig, at det findes, og jeg tror Ham. Jeg kender ikke alle Hans veje eller alle Hans tanker. Men jeg stoler på Ham og tror på det, Han fortæller mig. For Hans veje er større end min, og Hans tanker er højere end mine.

Jeg ved, at Gud har skabt alt. At Han er den mest intelligente, den mest magtfulde, den kærligste, den mest retfærdige, den mest tilgivende, den mest forstående af alle de, der nogensinde har været eller nogensinde vil komme.

At sige, at Gud ikke vil sende nogen i Helvede for evigt, fordi Han er kærlig, fredselskende, tilgivende og barmhjertig, er ikke noget grundlag for ikke at tro på Helvede. Hvor er de Skriftsteder, der siger noget andet? Hvor i Biblen siges der, at Helvede ikke er evigt? Hvor i Bibelen står det, at Gud ikke straffer de gudløse?

Hvis Skriften er mangelfuld, hvis det, Bibelen fortæller, ikke står til troende, hvad har jeg da? Hvad må jeg da studere for at lære Guds veje at kende? Hvis Bibelen ikke er 100% nøjagtig, spilder jeg bare min tid. Men jeg tror af hele mit hjerte, at den er sand, 100%! Jeg tror også, at min bedømmelse af Skriften vedrørende Helvede er sand.

Tro, hvad du vil. Studér Skriften og bed Gud om dømmekraft og oplysning. Prøv det, jeg har skrevet, på Guds Ord. Se selv efter, hvad Gud har at sige om Helvede.

Vi må alle foretage en rejse. Vi må alle træffe et valg. At træffe det rigtige valg, at se, hvad der er sandt, og hvad der ikke er sandt, kan give en evighed til forskel, ikke kun for os, men også for dem, der er fortabte.

Gud er ikke ude på at forvirre os, men på at oplyse os om, hvad der kommer, hvad der er, og hvad der vil være. Hvis vi bliver frelste, så er vi Hans børn, og Han ønsker, at vi skal informeres. Hvis nogen kan vise mig, at Helvede ikke er virkeligt og evigt, så Gud velsigne ham! Men jeg må stå fast på min overbevisning, på Guds Ord, og gå, hvor Helligånden fører mig.

Lad os ikke bruge Skriften til at opfylde vor egen vilje. Lad os tage Skriften på dens ord og i dens sammenhæng. Det er det vigtigste. Brug ikke argumentet, at fordi Gud er kærlig og venlig, kan Han ikke sende nogen i Helvede til evig straf! Det er din egen mening, din egen vilje.

Tro det eller ej, evigt Helvede eller ikke. Hvis vi bliver frelst, så er vi alle Gud den Almægtiges børn! Elsk hinanden, forbliv trofaste mod troen, og udbred Evangeliet om Jesus Kristus! Hvis du er frelst, bør du ikke have nogen bekymringer om Helvede. På den anden side, hvis du ikke er frelst, har du en hel masse at bekymre dig om!