Facebook læses dagligt af flere end Bibelen.

Fra Flashtrafficblog.
5. februar 2014.

(Washington, DC) — "Der er flere Amerikanere, der tjekker Facebook dagligt, end der er, der læser Bibelen, og Facebook har på verdensplan flere månedlige brugere, end de fleste kontinenter har folk," rapporterer AP.

Hvad med dig? Sociale medier kan være sjove og fascinerende. Men hvor megen tid investerer du her i 2014 i at læse Guds Ord og opbygge et personligt forhold til Jesus Kristus?

"Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham." (Salme 1:1-3)

"Disse jøder (brødre) var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan." (ApG 17:11)

• "Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning." (2 Timoteus 3:14-17)

Uddrag fra artiklen:
• Facebook, som fejrede sit 10 års jubilæum tirsdag, siger, at de på verdensplan har 757 millioner daglige aktive brugere. Deraf findes 19 procent i USA og Canada, så her er mere end 143 millioner mennesker, der tjekker Facebook dagligt.

• Før blev Bibelen brugt til statistikker om læsning og den præ-digitale tidsalder. En meningsmåling i CBS News i  2006 viste, at 15 procent af de voksne i Amerika læser Bibelen eller andre religiøse tekster dagligt. Der er omkring 267 millioner voksne i USA og Canada. Det betyder, at omkring 40 millioner mennesker læser Bibelen dagligt.

• Og så er der månedlige brugere — Facebook kræver de 1,23 milliarder af dem. Det er flere mennesker, end der lever i noget land, bortset fra Kina. I virkeligheden er Facebook ikke sammenlignelig med nationerne, men er mere kontinentalt i omfang. Facebooks månedlige brugerpopulation er større end seks af de syv kontinenter - bortset fra Asien.

• Facebooks månedlige brugere er ca. som befolkningen i hele Nordamerika kombineret med Europa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dette er de ord, der blev skrevet: mené, mené, teqél, ufarsín. Og dette er ordenes tydning: Mené: Gud har talt dit kongeriges dage og gjort ende på det. Teqél: du er vejet på vægten og fundet for let. Perés: dit kongerige er blevet delt og givet til mederne og perserne.« Dan 5:25-28.