Ezekiels profeti åbenbarer en stor kommende alliance imod Israel.

Fra Foi.org/
Af Renald Showers.

Ezekiel 38-39 forudsiger en fremtidig massiv invasion af Israel fra de væbnede styrker i seks nationer. Fem af disse nationer bliver identificeret i Ezekiel 38:5-6 med de navne, de bar på Ezekiels tid.

Den første nation, Persien, er den nuværende stat Iran. Den regeres i øjeblikket af en fundamentalistisk Islamisk regering, der er ved at opbygge en betydelig militærmagt, herunder udvikling af atomvåben. Den har åbent erklæret sig villig til at udslette den Jødiske stat, Israel.

Den anden nation, Etiopien, var ikke det samme som det nuværende Etiopien. I stedet beboede de det område, der senere blev kendt som Nubien. I dag er det kendt som Sudan og er domineret af en Islamisk fundamentalistisk regering, der bruger brutale midler, herunder korsfæstelse af Kristne, for at forsøge at etablere en ren Islamisk stat.

Den tredje nation, Libyen, den Vestlige nabo til Egypten, er også en Islamisk nation i dag. Den er stærkt anti-Vestlig og anti-Israelsk, og Vestlige efterretningstjenester er blevet underrettet om, at Libyen har ansat Østeuropæiske og tidligere Sovjetiske militær-forskere til at hjælpe med udvikling af deres militærmagt.

Befolkningen i den fjerde nation, Gomer, blev også kendt som Kimmerne. De boede oprindeligt Nord for Kaukasus-bjergene i den Sydlige del af det, der er det nuværende Rusland. På Ezekiels tid havde de bosat sig i det, der nu er det centrale Tyrkiet. Befolkningen i den femte nation, Togarmah, blev identificeret af Josephus som Phrygians (Antiquities, I. 6, 1 [126]), der bosatte sig i Cappadocia, nu det Østlige Tyrkiet.

Når man betragter placeringen af den fjerde og den femte nation i Tyrkiet, skal det bemærkes, at den nuværende sekulære Tyrkiske regering er ved at blive truet af Islamiske fundamentalister. Som et resultat frygter nogle ledere, at Tyrkiet kan blive et andet Iran. Hvis det sker, vil alle nationer, der er nævnt i Ezekiel 38:5-6, være kendetegnet ved et militant Islamisk had til Israel.

Identiteten hos lederen af invasionen
De fem nationer i Ezekiel 38:5-6 vil blive ledet af en sjette i det fremtidige angreb på Israel. Gud gav tre kendetegn for denne leder.

Lederens navn
Lederen vil være "Gog, i landet Magog" (se Ezekiel. 38:2). Jerome, en fremtrædende kirkeleder (345-420 e.Kr.), erklærede, at Magog var placeret Nord for Kaukasus-bjergene, nær Det Kaspiske Hav. Josephus (Antiquities, I. 6, 1 [123]) og Græske forfattere knyttede navnet "Magog" til Skyterne. Ifølge den reviderede Internationale Standard Bibel-Encyclopedia levede den største gruppe af Skyterne ved Sortehavet "fra Kaukasus til Donau." Vi ser altså, at landet Magog var placeret nær Sortehavet og Det Kaspiske Hav nord for Kaukasus-bjergene i den sydlige del af det 20. århundredes Rusland.

Lederens politiske holdning
Lederen identificeres som "den ledende prins" eller regenten af "Meshech og Tubal" (se Ezekiel 38:2;39:1). Klassiske Græske forfattere kaldte folket fra Meshech "Moschois", og Assyriske optegnelser omtaler dem som "Muskis." Denne gruppe bosatte sig i området, Armenien, "hvor grænserne for Rusland, Iran og Tyrkiet mødes." Folket, Tubal, var placeret i den centrale del af Tyrkiet, umiddelbart vest for Togarmah.