Herrens navn - Del IV af IV.

Fra Moriel.org/
3. juni 2012.
(Som pdf-fil til udskrift her.)

Herrens navn - Del I af IV.
Herrens navn - Del II af IV.
Herrens navn - Del III af IV.

Navnet på Skøgen.
På Skøgen, 'Babylon', i Åbenbaring 17, er der også skrevet tre ting:

”På panden var der skrevet et navn, en hemmelighed: »Det store BABYLON, MODER til SKØGERNE og JORDENS AFSKYELIGHEDER Åb 17:5.

I stedet for YHWH står der nu 'MODER til SKØGERNE'. Der står nu Babylon i stedet for Det ny Jerusalem, og i stedet for Sønnen, Guds sande billede, står der moder til vederstyggelighederne, som er afguder eller falske billeder.

YHWH (Troens Fader)-versus-Det mystiske Babylon (Moder til de utro skøger...)

Jerusalem (den store Guds by)-versus- Babylon (den store by i denne faldne verden)

Jesus (det ene sande billede)-versus- Vederstyggeligheder (falske billeder) Eks. 5 Mos 29,17.

Dette er skrevet på hende, fordi det beskriver hendes karakter. Faktisk beskriver det alle de ugudelige over hvem, hun hersker. Det er forbundet med 'Det mystiske Babylon', skøgernes moder - den falske idé, at mennesket kan lave sin egen vej til himlen. Som en skøge kan gå med mange mænd, således kan Det mystiske Babylon have mange guder - hvilken som helst gud. Menigheden i Philadelphia var tro mod den ene Sande Gud.

”Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én.”5 Mos 6,4

For det andet er begge knyttet til byer. De sande troende er knyttet til Jerusalem – ikke de ugudelige byer, der kaldes Sodoma og Egypten, men Det ny Jerusalem, som kommer fra ned himlen fra Gud. Den er kendetegnet ved renhed. Intet urent skal træde derind.

Er det sandt om kirken af i dag? Hvad skal der gøres med de homoseksuelle ministre? Hvad bør der gøres med den hedenske bøn i de opdukkende kirker? Disse er ikke rene. De har ikke del i Det ny Jerusalem.

Den er også karakteriseret ved ydmyghed. Den sande brud søger ingen herlighed for sig selv. På sin bryllupsdag får hun givet sin mands herlighed. Hun gå ikke rundt, iført sin brudekjole 6 måneder før sin bryllupsdag, og siger: "Se hvor smuk jeg er!"

På den anden side er Babylon "klædt i purpur og skarlagen og pyntet med guld og ædelsten og perler;" Åb 17,4

Hun søger ære for sig selv. Kristne og kirker, som søger at forherlige sig selv, er meget populære nu til dags. De kan ikke være uden den bedste musik, de største, skønneste bygninger, de flotteste prædikanter, de 'fedeste' ungdomsledere. De har ikke plads til problemer i deres liv, kun succes og herlighed. Men den sande brud søger Guds herlighed, ikke sin egen.

Jesus sagde: "Salige er de, som sørger, for de skal trøstes."

Babylon fornægter derimod sorg:
”Lige så megen glans og vellevned, hun gav sig selv, lige så megen pine og sorg skal I give hende. For hun siger i sit hjerte: >Jeg sidder som dronning og er ikke enke og skal aldrig mærke til sorg.‹”

Babylon er fuld af stolthed. Hun glorificerer sig selv. Hun vil ikke nedlade sig til niveauet for lidelser. Den sande brud accepterer, at mange ting ikke kan udarbejdes i hendes liv uden lidelser. Gud bruger den til at gøre hende endnu smukkere. Hun accepterer ydmygt disciplin og prøvelser. At kende Gud er nåde til at opretholde hende, så hun kan håbe på en velsignet afslutning.

”men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer.”1 Pet 4,13-14.

Sande troende er knyttet til Jesus, Guds Sande billede. Det er Ham, de ser hen til, følger og lærer. Det virkelige billede har øjne, der kan se vor synd, læber til at fortælle Sandheden, uanset om vi har lyst til at høre det! Han har ører, som hører råbene fra de undertrykte og fra de retfærdiges bønner. Han har hænder, som frelser og også dømmer. Vederstyggeligheden, der er indskrevet på den ugudelige kvinde, har kun udvendig herlighed, men slet ingen karakter overhovedet.

Konklusion
Guds navn er ikke blot et Ord, det er Hans karakter. I Hans navn beder vi, ved Hans myndighed og Hans regel og villighed til at høre os. Ved det faktum, at Han har åbnet vejen til Guds tilstedeværelse for os. Navnet på Herren er et stærk tårn. Det er Guds trofasthed til at frelse og beskytte os - til at gengælde os for vore gode gerninger og belønne os for vore lidelser for Hans skyld. Hans navn er vidunderligt, men svært at forstå. Hvem kan fuldt ud forstå dybderne i Guds væsen?

Bliver du kaldt ved Guds navn? Kaldes du en kristen? Så tag ikke dette navn let! Rens dig selv, ligesom Han er ren. Ydmyg dig selv, som Kristus gjorde det under sin jordiske tjeneste. Vi må forsøge at kende og forstå Guds væsen og selv modtage det. Mere nåde, barmhjertighed, godhed, tålmodighed og retfærdig dom. Når vi ikke gør det, spottes Guds navn af verden. I sidste ende vil vi enten være beseglet med Guds navn eller Dyrets Mærke - de tre Yer eller navnet på Det mystiske Babylon. Vælg klogt!

Shalom
Moriel Japan

Source: http://moriel.org/MorielArchive/index.php/teaching/the-name-of-the-lord