Helvede, er det evigt? - del III af IV.

Fra Endtimebibleprophecy.
23. august 2014.
Af Gordon King.

2 Tim 2:15:
”Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord.”

Jesus siger i hele Det nye Testamente, at de, der ikke er frelst, skal kastes i ildsøen, få evig straf, og være adskilt fra Gud for evigt. Det er temaet for Det nye Testamente - at omvende sig, tage imod Jesus Kristus som Herre, eller høste evig straf.

Det er også temaet for Johannes Åbenbaring. Det handler det hele om, rigtigt, forkert, tro, vantro, at være sammen med Gud, at være uden Gud, accepterer Ham eller afvise Ham, adlyde Ham eller gøre oprør mod Ham.

Vort univers har principper, universelle principper, modsatrettede principper: Rigtigt og forkert, godt og ondt, kærlighed og had, svage og stærke, ydmyge og stolte, mandlige og kvindelige, liv og død, evig Himmel eller evigt Helvede.

Vi må træffe et valg, evigt liv med Gud, eller evigt Helvede uden Gud.

Der er mange flere Bibelvers, der bruger ordet "aionios/aionion" eller "evig", "evigtvarende" og "for evig og altid", hvoraf mange vedrører Guds eksistens og vort evige liv. Det er det samme ord, der bruges til at beskrive Helvede som evigt.

(Fra Carm.org)
1. Joh 6:47: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt (aionion) liv."
2. Joh 10:28: "Og jeg giver dem evigt (aionion) liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd."
3. ApG 13:48: ”Da hedningerne hørte det, blev de glade, og de priste Herrens ord; og alle, som var bestemt til evigt (aionion) liv, kom til tro."
4. Rom 2:7: "Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt (aionion) liv.”
5. Rom 5:21: ”For at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt (aionion) liv ved Jesus Kristus, vor Herre."
6. Rom 16:26: "Men som nu er bragt for dagen og gennem profetiske skrifter på den evige (aionion) Guds befaling gjort kendt for alle folkeslag for at føre dem til troslydighed."
7. Gal 6:8: "Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv (aionion) af Ånden.”
8. 1 Tim 6:16: "Han, den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se. Ham være ære og evig (aionion) magt! Amen."
9. 1 Joh 1:2: "– og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det evige (aionion) liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os–."
10. 1 Joh 5:11: "Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige (aionion) liv, og det liv er i hans søn."

Jesus fortæller os en historie om Lazarus og den rige mand. Den rige mand blev sendt til Hades og blev pint med ild, men blev ikke brændt op. Er det blot en fabel? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det er en sand historie, og derfor er der nævnt navne. Hvorfor skulle Han ellers nævne Lazarus ved navn?